Onteigeningen

Overal in Vlaanderen voert Aquafin werken uit die bijdragen aan propere waterlopen voor de volgende generaties. Waar mogelijk beperken de werken zich tot het openbaar domein, maar vaak is het nodig om ook op private grond infrastructuur te bouwen of aan te leggen. In dat geval start Aquafin een grondverwervingsprocedure. Van zodra de werken concreet zijn ingepland, vraagt Aquafin een omgevingsvergunning aan.

Meer info

Heb je een vraag over een onteigeningsdossier in onderzoek, vul dan dit contactformulier in.

Bewoner of handelaar?
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval het opvragen van een onteigeningsdossier). Dit alles met als rechtsgrond op basis van een wettelijke verplichting. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. de verdere opvolging van het onteigeningsdossier) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.