Opdrachten

01 mrt 2023

Nieuw platform vervang huidige e-Procurementplatform

De FOD Beleid en Ondersteuning werkt aan een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform dat het bestaande e-Procurementplatform zal vervangen. Volgens de huidige planning wordt dit operationeel vanaf begin september2023. Vanaf de go-live van het vernieuwde platform gebeuren alle publicaties, offerte-indieningen én openingen voor nieuwe dossiers via het vernieuwde platform.

 

Aanbestedingen Q4 2023

Overzicht indexen t.e.m. Q2 2023

Filter projecten
Gebruikte filters
Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten