Opdrachten

01 mrt 2023

Nieuw platform vervang huidige e-Procurementplatform

De FOD Beleid en Ondersteuning werkt aan een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform dat het bestaande e-Procurementplatform zal vervangen. Volgens de huidige planning wordt dit operationeel vanaf begin september2023. Vanaf de go-live van het vernieuwde platform gebeuren alle publicaties, offerte-indieningen én openingen voor nieuwe dossiers via het vernieuwde platform.

 

Aanbestedingen tot aan bouwverlof zomer 2024

Overzicht indexen t.e.m. Q4 2023

Filter projecten
Gebruikte filters
Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten