Hoe kan jij bijdragen aan propere waterlopen?

Misschien denk je dat wat jij thuis doet, toch niets uitmaakt op grote schaal. Dat klopt niet. Als alle gezinnen in je buurt hun steentje bijdragen, kan je veel verstoppingen in het rioolstelsel voorkomen. Met een paar richtlijnen help je ook het zuiveringsproces van je afvalwater vlotter verlopen. We verbruiken dan een stuk minder energie om het te behandelen, en je zorgt ervoor dat er geen ongewenste reststoffen in de natuur terecht komen.

Wat mag er wel of niet in de riolering?

Wat mag door je afvoer of in het toilet?

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin bootsen het zuiveringsproces na dat spontaan in de natuur gebeurt. Om het  afvalwater goed te kunnen behandelen, mag het water dat je naar de riolering laat weglopen alleen volgende restanten bevatten: 

  • urine en uitwerpselen
  • droog toiletpapier
  • voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen
  • restanten van zeep en (niet-bijtende) schoonmaakproducten.
dit mag niet in het riool

Sorteren voor het milieu en schonere waterlopen

Naar het containerpark

(Motor)olie en frituurvet vergroten niet alleen de kans op verstopping van je eigen sifon, ze zijn ook enorm moeilijk af te breken in het zuiveringsproces. Chemische producten als verf, thinner, zoutzuur, ... worden nog veel minder verwijderd. Breng ze daarom in een fles, of andere afgesloten verpakking naar het containerpark, alleen via die weg worden ze correct verwerkt.

Naar de apotheek

Ongebruikte of vervallen geneesmiddelen mogen nooit zomaar worden weggegooid met het huisvuil of door het toilet worden gespoeld. Ze kunnen een bedreiging vormen voor het leefmilieu. Vervallen geneesmiddelen kan je heel eenvoudig binnenbrengen bij je apotheek.

In de vuilbak

Vast afval kan voor verstoppingen zorgen, zowel in het rioolstelsel als bij je thuis. Spoel luiers, vochtige doekjes, condooms, maandverband, tampons en etensresten nooit door het toilet.

Vochtige doekjes vormen een ware plaag

Je kent ze wel: vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te maken, vochtige make-up removerdoekjes… Vochtige doekjes worden na gebruik vaak doorgespoeld in het toilet, maar de meeste van deze producten  zijn daar niet geschikt voor. Ze breken nauwelijks af en zorgen vaak voor verstoppingen. Hun vezelstructuur is zelfs zo sterk, dat ze de pompen die op het rioolstelsel zitten stuk kunnen trekken.

Micropolluenten en microplastics

Nieuwe levensstijl, nieuwe afvalstoffen

Farmaceutische en technologische evoluties laten hun sporen na in ons afvalwater. Hormonen, medicijnen, kleine plastiekdeeltjes... ongewild voeden we vissen en ander waterleven een cocktail van micropolluenten. Zelf kan je helpen om de verspreiding van microplastics te verminderen.