Wat mag je thuis doorspoelen?

Water van het toilet, je douche of wasbak horen thuis in de riolering. Alle andere producten veroorzaken verstoppingen of zijn slecht voor het milieu. Wat je thuis doet, maakt echt een verschil!

Dit halen we voor jou uit het water dat je thuis verbruikt

wat zit er allemaal in afvalwater

Wat mag er wel of niet in de riolering?

Gooi geen vochtige doekjes in het toilet!

Je kent ze wel: vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te maken, vochtige make-up removerdoekjes… We spoelen ze na gebruik vaak door in het toilet, maar de meeste van deze producten  zijn daar niet geschikt voor. Ze breken nauwelijks af en zorgen vaak voor verstoppingen bij je thuis of in de riool. Hun vezelstructuur is zelfs zo sterk, dat ze de pompen die op het rioolstelsel zitten stuk kunnen trekken.

Wat mag wél door je afvoer of in het toilet?

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin bootsen het zuiveringsproces na dat spontaan in de natuur gebeurt. Om het  afvalwater goed te kunnen behandelen, mag het water dat je naar de riolering laat weglopen alleen volgende resten bevatten: 

  • urine en uitwerpselen
  • droog toiletpapier
  • voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen
  • restanten van zeep en (niet-bijtende) schoonmaakproducten.
dit mag niet in het riool

En de rest? Sorteren!

Naar het containerpark

(Motor)olie en frituurvet vergroten niet alleen de kans op verstopping van je eigen sifon, ze zijn ook enorm moeilijk af te breken in het zuiveringsproces. Chemische producten als verf, thinner, zoutzuur, ... worden nog veel minder verwijderd. Breng ze daarom in een fles, of andere afgesloten verpakking naar het containerpark. Alleen via die weg worden ze correct verwerkt.

Naar de apotheek

Ongebruikte of vervallen geneesmiddelen gooi je niet zomaar bij het huisvuil of spoel je niet door het toilet. Ze kunnen een bedreiging vormen voor het leefmilieu. Vervallen geneesmiddelen breng je heel eenvoudig binnen bij je apotheek.

In de vuilbak

Vast afval kan voor verstoppingen zorgen, zowel in het rioolstelsel als bij je thuis. Spoel luiers, vochtige doekjes, condooms, maandverband, tampons en etensresten nooit door het toilet.

Micropolluenten en microplastics

Nieuwe levensstijl, nieuwe afvalstoffen

Farmaceutische en technologische evoluties laten hun sporen na in ons afvalwater. Hormonen, medicijnen, kleine plastiekdeeltjes... ongewild voeden we vissen en ander waterleven een cocktail van micropolluenten. Zelf kan je helpen om de verspreiding van microplastics te verminderen.