Gezuiverd afvalwater gebruiken

Aquafin loost het gezuiverde afvalwater weer in een beek of rivier. In totaal vloeit er op jaarbasis 800 miljard liter gezuiverd water via de waterlopen naar de zee. Het grootste deel is nodig om lokale waterlopen op peil te houden. Eén achtste van het totale debiet komt in aanmerking voor gebruik als proceswater voor bedrijven (cijfers van Patrick Willems, professor Hydrologie aan de KU Leuven). Het gaat om 100 miljard liter per jaar of  250 miljoen liter per dag. 

Gezuiverd afvalwater is grootschalige waterbron

Aquafin staat open voor alle samenwerkingsvormen met publieke en private partners die leiden tot een ecologisch, sociaal en economisch waardevol hergebruik van effluent. We zien gezuiverd afvalwater niet als onze eigendom en dus stellen we het gratis ter beschikking volgens een aantal voorwaarden. Wat we wel aanrekenen zijn de kosten die we maken om een structurele afname op te zetten: infrastructuur, administratie, werkuren... Deze kost verschilt per type samenwerking. Contacteer Eva Bogaerts voor alle verdere informatie.

Succesverhalen

Citrique

Koel- en proceswater voor industrie

Citribel uit Tienen is een van de grootste producenten van citroenzuur ter wereld. Het bedrijf ligt naast een rioolwaterzuiveringsinstallatie en neemt al vele jaren gezuiverd afvalwater af.
Lees meer
Blue Deal Limburg

Veilig en gezond drinkwater voor Limburgse inwoners

Het Blue Future Limburg project voorziet inwoners van Zuid-Limburg het hele jaar van circulair geproduceerd drinkwater.
Lees meer
RWZI Harelbeke

Gerecycleerd proceswater voor bedrijven

Project Water voor Morgen geeft bedrijven de kans om volledig over te stappen naar duurzaam water.
Lees meer
Aquafin deel van Waterkracht

Koelwater voor Antwerpse havenindustrie

Waterkracht zuivert 20 miljard liter afvalwater tot koelwater voor de Antwerpse havenindustrie.
Lees meer
Aquafin deel van Deeper Blue

Van gezuiverd afvalwater tot drinkwater

Het gezuiverd afvalwater van Aalst wordt dankzij het Deeper Blue project in samenwerking met Farys en De Watergroep opgezuiverd tot drinkwater.
Lees meer
RWZI Langemark

Circulair gebruik van proceswater

Aquafin levert effluent aan waterzuiveringsbedrijf Pantarein Water in kader van het Milceaubelissimo project.
Lees meer

Gezuiverd afvalwater afnemen als individueel bedrijf

Momenteel gebruiken een 7-tal bedrijven gezuiverd afvalwater van Aquafin als alternatieve waterbron in hun productieproces. Denk je dat gezuiverd afvalwater ook voor jouw bedrijf misschien een structurele aanvullende waterbron is? Kijk dan op onderstaande kaart of er een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de buurt is.  Het water moet namelijk via extra leidingwerk permanent kunnen aangevoerd worden.

Als de afstand niet te groot is, contacteer dan Eva Bogaerts. Samen met Aquafin en de waterloopbeheerder kan dan verder onderzocht worden of het debiet dat je bedrijf nodig heeft, kan gemist worden in de waterloop die het effluent ontvangt. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht afhankelijk van het debiet gezuiverd afvalwater dat Aquafin erin loost. Als dat plots drastisch vermindert of zelfs wegvalt, dan kan het leven in die beek grondig verstoord worden.

RWZI's aangeduid in oranje zijn locaties waarvoor er op dit moment al interesse getoond is om het effluent te hergebruiken of waarvoor er al contracten voor afname zijn afgesloten. Dat betekent niet altijd dat er geen ander hergebruikproject meer mogelijk is. Neem daarom bij vragen of interesse altijd contact met ons.

 

Nazuivering en risicobeoordeling nodig voor irrigatie en andere toepassingen

Op 28 april 2023 heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd met de reglementering over het gebruik van teruggewonnen water, waaronder het gezuiverde afvalwater van RWZI's. De regels die hierin werden vastgelegd,  gelden voor het gebruik van teruggewonnen water in irrigatie- en beregeningstoepassingen, zowel in land- en tuinbouw als daarbuiten. Ze gelden ook voor elk ander gebruik door een openbare dienst waarbij het in contact komt met de bodem of waarbij gebruikers, omwonenden of passanten kunnen blootgesteld worden aan het water. Het besluit legt de minimale eisen vast voor de kwaliteit en monitoring van het teruggewonnen water en het beheersen van de risico's.

Concreet betekent dit dat er een bijkomende zuiveringsstap nodig is om effluent veilig te kunnen hergebruiken voor deze toepassingen. Uitgebreide analyses hebben aangetoond dat in het effluent van bijna al onze RWZI's de Europese norm niet gehaald wordt voor de aanwezigheid van fecale bacteriën zoals E-coli en voor andere pathogenen. Verdere desinfectie is bijgevolg noodzakelijk.

Daarnaast zal ook altijd een doorgedreven risicobeoordeling nodig zijn, waarbij de impact op het milieu geanalyseerd wordt. Dit houdt in dat er een monitoring moet gebeuren en dat er regelmatig stalen moeten genomen worden om het effluent te analyseren op onder andere zouten, micropolluenten (zoals medicijnresten en PFAS) en nutriënten. Met deze analyses kan de eventuele impact op bodem, grondwater, oppervlaktewater en de mens ingeschat worden. Hieruit kan eventuele bijkomende opzuivering via meer geavanceerde technologieën volgen.

In elk geval moet voor de opstart van een hergebruikproject dat binnen deze toepassingen valt, toelating gevraagd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

 

Warmte-recuperatie uit huishoudelijk afvalwater?

Eva Bogaerts

Eva Bogaerts

Afname effluent