Veilig en gezond drinkwater voor Limburgse inwoners

Het Blue Future Limburg project zuivert gezuiverd afvalwater (effluent) verder tot drinkwater voor Limburgse inwoners.

Circulair geproduceerd water als compensatie

Aquafin, De Watergroep en watertechnologiebedrijf BOSAQ werken samen aan het project ‘Blue Future: de toekomst van drinkwater’. Met als doel om de helft van het voorspelde regionale drinkwatertekort in Limburg te compenseren door geproduceerd drinkwater. Hiervoor wordt het effluent (gezuiverd afvalwater) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sint-Truiden opgezuiverd tot veilig en gezond drinkwater, dat nadien rechtstreeks naar het drinkwaternet gaat. Op die manier worden de inwoners van Zuid-Limburg het hele jaar voorzien van circulair geproduceerd water.

Aanlevering effluent Aquafin

Aquafin levert effluent aan

Vlaanderen kampt met structurele waterschaarste en net daarom is het belangrijk om in te zetten op brondiversificatie. Dit houdt naast brak en zout water ook het gebruik van gezuiverd afvalwater in. Aquafin levert gezuiverd afvalwater (effluent) aan voor het Blue Future project dat kan dienen als een duurzame bron voor de productie van drinkwater. Door ons effluent ter beschikking te stellen verhogen we de inzet op circulair watergebruik en dat vermindert de druk op ons grond- en oppervlaktewater.

'Direct potable reuse' ambitie

Het Blue Future Limburg project focust zich op 'direct potable reuse', waarbij drinkwater dat geproduceerd wordt uit gezuiverd afvalwater rechtstreeks naar het drinkwaternetwerk gaat. Na verloop van 3 fases zal het project op industriële schaal gerealiseerd kunnen worden.

Fase 1

In de eerste fase zal op pilootschaal een zuiveringssysteem gezuiverd afvalwater omzetten in drinkwater van hoge kwaliteit. Dit nog zonder injectie op het drinkwaternet. De Watergroep is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling van het proces en bewaart de drinkwaterkwaliteit.

Fase 2

Tijdens de evaluatie- en licentiefase wordt een correct afsprakenkader opgesteld, waarbij verantwoordelijkheden worden afgebakend en de financiële verplichtingen en kwaliteitsgaranties gedefinieerd. (Dit in nauw contact met de WaterRegulator). Ook wordt het vergunningstraject voor de grootschalige installatie opgezet.

Fase 3

Na een succesvolle tweede fase start de bouw van de grootschalige installatie voor 'direct potable reuse'. Indien alles succesvol verloopt kan het project ook dienen als blauwdruk voor direct waterhergebruik in de rest van Europa en de wereld.

 

Drinkwater reserves in West-Vlaanderen