Van gezuiverd afvalwater tot drinkwater

Het gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aalst wordt dankzij het Deeper Blue project in samenwerking met Farys en De Watergroep opgezuiverd tot drinkwater.

Reserves drinkwater dankzij zuivering

Aquafin, Farys en De Watergroep slaan de handen in elkaar om het Deeper Blue project te realiseren. Dankzij dit project wordt het effluent (gezuiverd afvalwater) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aalst opgezuiverd tot drinkbaar water. Na zuivering gaat het drinkwater via een pijplijn naar West-Vlaanderen. Daar wordt het in de winter als reserve ondergronds opgeslagen voor latere terugwinning en gebruik. In de zomer helpt de reserve ook om voldoende drinkwater aan de kust te garanderen.

Effluent van RWZI Aalst als waterbron

Gezuiverd afvalwater kan dienen als bron voor de productie van drinkbaar water. Door ons effluent ter beschikking te stellen, en dus aan brondiversificatie te doen, vermindert de druk op het gebruik van grond- en leidingwater in Vlaanderen.Ook bij dit Blue Deal project wordt er rekening gehouden met de ecologische kwetsbaarheid van de waterloop, zodat er steeds voldoende effluent in de waterlopen geloosd wordt tijdens droge periodes.

Het gezuiverd afvalwater van de RWZI in Aalst wordt na zuivering geïnjecteerd in een ondergrondse buffer. Zo wordt er dagelijks één miljoen liter drinkwater geproduceerd dat als voorraad terug opgepompt kan worden in tijdens droge perioden van waterschaarste.

Door gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen helpt Aquafin mee om Vlaanderen te wapenen tegen droogte.

Eva Bogaerts, hydraulisch ingenieur bij Aquafin

Koelwater voor Antwerpse havenindustrie dankzij Waterkracht