Gezuiverd afvalwater hergebruiken

Gezuiverd afvalwater is in de eerste plaats voor de waterloop bestemd. Een deel mag gebruikt worden door de industrie en je kan er zelfs een biertje mee brouwen!

Een enorm debiet gezuiverd water

In totaal vloeit er op jaarbasis 800 miljard liter gezuiverd afvalwater via de waterlopen naar de zee. Dat water heeft eerst het zuiveringsproces bij Aquafin doorlopen. Het grootste deel is nodig om lokale waterlopen op peil te houden, maar een achtste van het totale debiet komt in aanmerking voor gebruik als proceswater voor bedrijven.

gezuiverd  afvalwater voor de waterloop

Waarom eerst de waterloop?

Een deel van de beken zijn voor hun ecologisch evenwicht afhankelijk van het debiet gezuiverd afvalwater dat Aquafin erin loost. Als dat plots drastisch vermindert of zelfs wegvalt, dan kan het leven in die beek grondig verstoord worden. In samenwerking met de KU Leuven maakten we 'e-flow' -studie. Die studie geeft aan hoeveel gezuiverd afvalwater aandeel is van elke waterloop en welk debiet er minimaal nodig is om het ecologisch evenwicht in stand te houden.

Van proceswater tot drinkwater

Gezuiverd afvalwater klinkt niet smakelijk. Toch kan het water dat door Aquafin is behandeld, worden opgewaardeerd tot eender welke kwaliteit, zoals drinkwater of ultrapuur water. Aan de kust wordt gezuiverd water van Aquafin opgewaardeerd tot drinkwater. Dit kent soms onverwachte toepassingen. Binnenkort meer hierover!

Wie kan gezuiverd afvalwater gebruiken?

Op dit moment zijn verschillende projecten voor opwaardering van gezuiverd afvalwater in opstart. Het aanbod van gezuiverd afvalwater dat in aanmerking komt voor hergebruik, maar ook het potentieel aan energie die kan teruggewonnen worden uit afvalwater, vind je op ons platform AquaMarkt.

Naar AquaMarkt

Waterzuivering uitgelegd in één minuut?