Particulieren

Aquafin werkt op een honderdtal locaties in Vlaanderen aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Vooraleer jouw afvalwater opnieuw als proper water in de beek of rivier terecht komt, doorloopt het een hele weg. Hier kom je alles te weten over waterzuivering, blijf je op de hoogte over onze rioleringswerken in jouw buurt en verneem je hoe ook jij de natuur een handje kan helpen door bijvoorbeeld slim om te gaan met regenwater.

Waar werken we?

In Vlaanderen is 84% van de woningen aangesloten op riolering. Dat betekent dat het afvalwater van 16% van de gezinnen nog steeds niet gezuiverd wordt. Het Vlaamse Gewest en de gemeenten investeren daarom druk in extra zuiveringsinfrastructuur. Vandaag zijn er meer dan 100 werven van Aquafin in uitvoering in opdracht van het gewest of een gemeente. 

Werken in uitvoering

Een vraag over onze werken? Het onderhoud van je IBA? Of over geplande afkoppelingen?

Bel of mail het contactcenter (03 450 45 45 of contact@aquafin.be), we helpen je met plezier. 

Zijn er in jouw buurt werken aan de gang, maar zie je geen logo van Aquafin? Check dan hier wie de rioolbeheerder is voor jouw gemeente. 

Van je sifon tot in de beek

We zuiveren huishoudelijk afvalwater, maar produceren géén drinkwater. In onze rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt het afvalwater opnieuw leefbaar gemaakt voor planten en dieren. Onze installaties bootsen het natuurlijke proces in de beek na, maar dan op grote schaal. 

Meer over afvalwaterzuivering

Eigen zuivering (IBA) plaatsen

 

Wat met het (afval)water rondom jouw huis?

Bouwen of verbouwen

Voor de afvoer van je afval- en regenwater gelden verschillende verplichtingen en richtlijnen. Om problemen in de toekomst te vermijden, kun je je best goed informeren over hoe je hiermee moet omgaan. Wanneer moet je regen- en afvalwater scheiden? Of zelf voor de zuivering van je afvalwater zorgen?

Jouw aansluiting op de riolering

afvoer van (afval)water in en rondom je huis

Help de natuur een handje

Misschien denk je dat wat jij thuis doet, toch niets uitmaakt op grote schaal. Dat klopt niet. Als alle gezinnen in je buurt hun steentje bijdragen, kan je bijvoorbeeld veel verstoppingen in het rioolstelsel voorkomen. Met een paar richtlijnen help je ook het het zuiveringsproces van je afvalwater vlotter verlopen.

Wat mag niet in het riool?

Slim omgaan met regenwater

rivier