Particulieren

Aquafin werkt op een honderdtal locaties in Vlaanderen aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Vooraleer jouw afvalwater opnieuw als proper water in de beek of rivier terecht komt, doorloopt het een hele weg. Wil je een rioolwaterzuiveringsinstallatie bezoeken? Dat kan.

Een vraag over onze werken? Het onderhoud van je IBA? Of over geplande afkoppelingen?

Bel of mail het contactcenter (03 450 45 45 of contact@aquafin.be), we helpen je met plezier. Zijn er in jouw buurt werken aan de gang, maar zie je geen logo van Aquafin? Check dan hier wie de rioolbeheerder is voor jouw gemeente. 

Help de natuur een handje

Misschien denk je dat wat jij thuis doet, toch niets uitmaakt op grote schaal. Dat klopt niet. Als alle gezinnen in je buurt hun steentje bijdragen, kan je veel verstoppingen in het rioolstelsel - en bij je thuis! - voorkomen. Met een paar richtlijnen help je ook het het zuiveringsproces van je afvalwater vlotter verlopen.

Wat mag niet in het riool?

rivier