Particulieren

Aquafin werkt op een honderdtal locaties in Vlaanderen aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Vooraleer jouw afvalwater opnieuw als proper water in de beek of rivier terecht komt, doorloopt het een hele weg. Hier kom je alles te weten over waterzuivering, blijf je op de hoogte over onze rioleringswerken in jouw buurt en verneem je hoe ook jij de natuur een handje kan helpen door bijvoorbeeld slim om te gaan met regenwater.

Riolen en zuiveringsinstallaties voor propere waterlopen

Van je sifon tot in de beek

Aquafin legt rioleringen aan, bouwt zuiveringsinstallaties en onderhoudt deze infrastructuur voor het Vlaamse Gewest. Hetzelfde doen we voor ruim 100 gemeenten, rechtstreeks of samen met drinkwatermaatschappijen De Watergroep en water-link. We werken dagelijks ook samen met honderden technische partners en gemeentediensten.

We zuiveren huishoudelijk afvalwater, maar produceren géén drinkwater. Onze riolen en zuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat het water in Vlaamse beken en rivieren voldoende proper is voor planten en dieren om erin te leven. Om het als mens te kunnen drinken, zijn er extra zuiveringsstappen nodig. We zorgen er wel voor dat jij, je kinderen en kleinkinderen van schoon oppervlaktewater kunnen genieten om langs te sporten, spelen en genieten.

Lees meer over waterzuivering

Meer dan 100 werven tegelijk in uitvoering

In Vlaanderen is 84% van de huishoudens aangesloten op riolering. Dat betekent dat het afvalwater van 16% van de gezinnen nog steeds niet gezuiverd wordt. Het Vlaamse Gewest en de gemeenten investeren daarom druk in bijkomende zuiveringsinfrastructuur. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 100 werven van Aquafin in uitvoering, in opdracht van het gewest of een gemeente. 

Werken in mijn buurt

Hoe wordt afvalwater gezuiverd?

In rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt het afvalwater opnieuw leefbaar gemaakt voor planten en dieren. Ze bootsen het natuurlijke proces in de beek na, maar dan op grote schaal. Als je afgelegen woont, plaats je zelf een eigen kleine zuivering, een IBA.

propere waterlopen na de werken van Aquafin

Vragen?

Heb je een vraag over werken van Aquafin in de buurt? Over het onderhoud van je IBA? Of over geplande afkoppelingen? Bel of mail dan naar ons Contactcenter, we helpen je met plezier.

Tel. 03 450 45 45 of contact@aquafin.be.

Wat met het (afval)water rondom jouw huis?

Verplichtingen op privé-terrein

Bouwen of verbouwen, daar komt heel wat bij kijken. Voor de afvoer van je afval- en regenwater gelden verschillende verplichtingen en richtlijnen. Om problemen in de toekomst te vermijden, kun je je best goed informeren over hoe je hiermee moet omgaan. Wanneer moet je regen- en afvalwater scheiden? Of zelf voor de zuivering van je afvalwater zorgen?

afvoer van (afval)water in en rondom je huis

Slim omgaan met regenwater

Infiltreren in de bodem waar mogelijk

Bij felle buien kan regen heel veel plaats innemen in de riolering, zodat het dreigt te overstromen. En dat terwijl regenwater helemaal niet naar een zuiveringsinstallatie hoeft getransporteerd te worden. Het is proper genoeg om ter plekke in de grond te infiltreren of, als het niet anders kan, naar een beek te voeren. Want infiltreren helpt om zowel droogte als overstromingen te bestrijden.

Help de natuur een handje

Misschien denk je dat wat jij thuis doet, toch niets uitmaakt op grote schaal. Dat klopt niet. Als alle gezinnen in je buurt hun steentje bijdragen, kan je bijvoorbeeld veel verstoppingen in het rioolstelsel voorkomen. Met een paar richtlijnen help je ook het het zuiveringsproces van je afvalwater vlotter verlopen.

Check wat jij kan doen

rivier

Aquafin of een andere rioolbeheerder?

Zijn er in jouw buurt werken aan de gang, maar zie je geen logo van Aquafin? Check dan even wie de rioolbeheerder is voor jouw gemeente. 

streetfishing