Over Aquafin

Wat wij doen

Onze ambitie? Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

  • Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën.
  • Voor jou werken we aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in stadskernen, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.
Aquafin medewerkers

Wie zijn we

Meer dan 1200 medewerkers zetten zich dagelijks in voor proper water. Ze doen dit vanuit één van onze waterzuiveringsinstallaties verspreid over Vlaanderen of vanuit onze kantoren in Aartselaar, Herentals, Gent en Leuven.
Lees meer
Werf

Partnerships

Aquafin werkt met verschillende partijen structureel samen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat meer samenwerking bij de uitbouw en exploitatie van het rioleringsstelsel tot snellere en betere milieuresultaten leidt.
Lees meer
Naar de jobsite

Jobs bij Aquafin

Zorgen voor ons milieu. Schonere manieren ontwikkelen om energie op te wekken. Daaronder zet je je schouders bij ons, of je nu technieker bent, ingenieur, HR specialist, financieel expert of IT'er!
Lees meer

Onze expertise & aanpak

We zorgen ervoor dat de Vlaamse rivieren en beken terug proper worden en werken mee aan maatregelen om slimmer met regenwater om te gaan. We hebben daarvoor de nodige expertise in huis en handelen vanuit een intrinsieke bekommernis voor het milieu en het klimaat. Bij het uitwerken van oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen durven we ook innoveren. Koelen en verwarmen met rioolwater bijvoorbeeld? Het kan! Dankzij onderzoek wordt de recuperatie van water, energie en grondstoffen uit afvalwater steeds beter haalbaar en rendabel. Ontdek meer over dit soort projecten onder "innovatie".

propere waterlopen met hulp van Aquafin

Bedrijfsactiviteiten

biomethaan

Duurzaam ondernemen

Onderzoek in labo

Innovatie

Zo ziet Aquafin de toekomst van riolering en waterzuivering in Vlaanderen

Onze impact op de omgeving

Aquafin draagt bij tot propere waterlopen, maar we doen veel meer dat!

  • Het gezuiverde afvalwater wordt grotendeels weer geloosd in een beek of rivier. Dat is nodig om lokale waterlopen op peil te houden. Maar één achtste van het totale debiet komt perfect in aanmerking voor hergebruik in de industrie en landbouw of kan zelf opgezuiverd worden tot drinkwater.
  • We zijn een hefboom voor blauwgroene projecten in gemeenten en voor innovatie in de sector. Gemeenten en steden kunnen op het advies van Aquafin rekenen om hun openbaar domein klimaatrobuust in te richten, rekening houdend met hittestress en biodiversiteit
  • Via onze dochteronderneming Aquaplus valoriseren we onze kennis ook voor de industrie.

Een greep uit recente projecten:

Sint-Amands

AWAIR: gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

Kan gezuiverd afvalwater op een structurele manier worden ingezet voor irrigatie in de landbouw? AWAIR gaat via verschillende gebiedsstudies de mogelijkheden na. Het spreekt vanzelf dat de waterkwaliteit cruciaal is.
Lees meer
bovengrondse infiltratie publieke ruimte

Blauwgroenvlaanderen.be inspireert om ruimte te maken voor water

Gemeenten en studiebureaus die voorbeelden van concrete projecten zoeken, vinden die handig verzameld op een website van Aquafin en Vlario.
Lees meer
industriële waterzuivering

Industriële waterzuivering

Advies nodig over industriële waterzuiveringsinstallaties? Dochterbedrijf Aquaplus heeft ervaring met kleine en grote zuiveringsinstallaties, die werken volgens de meest uiteenlopende processen.
Lees meer

Lees ons magazine Aqua en blijf op de hoogte over nieuwe innovatieve projecten

Blijf op de hoogte over nieuwe innovatieve projecten en laat je inspireren door positieve verhalen voor onze toekomst

Of kom bij ons werken!

Bezoek Aquafin virtueel

Een kijkje op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een werf en op onze Campus Aquafin