Over Aquafin

Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën. Voor jou werken we aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in stadskernen, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.

Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water

Duizend ondernemende, milieubewuste collega's zorgen ervoor dat het water dat je thuis wegspoelt, terug proper naar een beek loopt. Met een schat aan vakkennis zorgen we dat de nodige infrastructuur daarvoor wordt uitgebouwd en onderhouden. We testen nieuwe technologieën en houden rekening met regenafvoer en de klimaatverandering, zodat de volgende generaties met een gerust gemoed kunnen genieten van water.

Duizend collega's met hetzelfde doel

Bij Aquafin voelen opvallend veel mensen zich sterk betrokken bij het bedrijf. Dat komt natuurlijk door de maatschappelijke meerwaarde die we realiseren, maar ook door onze filosofie. De tijd vliegt voorbij als je werkt in een bedrijf met uitgesproken waarden die aansluiten bij de jouwe. Als je veel vrijheid krijgt om je job in te vullen, gesterkt door fijne collega's. Een open, constructieve bedrijfscultuur, daar staan wij voor.

Ook zin om bij Aquafin te werken?

Partner van het Vlaamse Gewest

Vlaanderen investeerde de voorbije 25 jaar via Aquafin bijna 3,7 miljard euro in de uitbouw en de verbetering van de gewestelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Door deze inhaalbeweging, hebben we kennis opgebouwd van elk facet van de waterzuiveringscyclus.

Expertisedomeinen

meisje aan beek

Start vanuit de Europese milieurichtlijnen

Bij de oprichting van Aquafin in 1990 werd in Vlaanderen nauwelijks 30% van al het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Het Vlaamse Gewest gaf Aquafin de opdracht om deze grote achterstand ten opzichte van de buurlanden in een hoog tempo weg te werken.

Momenteel zuivert Aquafin ruim 83% van het huishoudelijke afvalwater voordat het naar een beek of rivier gaat. Vlaanderen voldoet aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater sinds het rioolwater van alle grote agglomeraties gezuiverd wordt. Om overal de “goede kwaliteit” die de Kaderrichtlijn Water beoogt te halen, zijn wel nog grote inspanningen nodig, soms ook meer dan enkel voor waterzuivering. Toch komen enkele waterlopen al aardig in de buurt.

Ondersteuning voor ruim 100 Vlaamse Gemeenten

Meer dan honderd gemeenten werken met Aquafin na een marktbevraging. Ze vertrouwen op onze terreinkennis en technische expertise voor de uitbouw en het beheer van hun rioolstelsel. Met onze hydrologische kennis zijn we ook de ideale partner voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Wat zijn hemelwaterplannen?

 

camera-inspectie van riool

Beken komen weer tot leven

Gezonde waterplanten, kleurrijke ijsvogels, zelfs hier en daar een otter en alsmaar meer vissoorten die terugkeren naar onze beken en rivieren. Allerlei metingen en tellingen bewijzen het de laatste jaren: ons oppervlaktewater herleeft volop. Natuurpunt stelde vast dat de natuur terugkeert naar alle Vlaamse beken. De ijsvogel bijvoorbeeld, kwam voor bij elk van de onderzochte waterlopen. En ook de duidelijke opmars van de weidebeekjuffer is goed nieuws. Lees er alles over in het rapport Levende beken van Natuurpunt.

ISO55001-gecertificeerd

Voor de manier waarop Aquafin zijn assets beheert, beschikt het over het ISO55001-certificaat. Dat betekent dat het bedrijf de prestaties, kosten, kansen en risico’s structureel managet, gedurende de volledige levenscyclus van de assets. In België waren we het eerste bedrijf dat dit certificaat behaalde.

ISO55001 is uiteraard een kwaliteitslabel, maar voor Aquafin is het vooral een werkinstrument om continu te verbeteren.

Op zoek naar financiële cijfers?

Schakel in een circulaire economie

Aquafin trekt in Vlaanderen mee aan de kar om het denken in eindproduct en restproducten in deze sector te doorbreken. Elke dag loopt er twee miljard liter rioolwater door onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, tot het proper genoeg is om weer naar de natuur te voeren. Het is op dat moment nog niet drinkbaar voor mensen, maar wel van prima kwaliteit voor vissen en planten. Vóór en tijdens dat proces nemen de mogelijkheden toe om grondstoffen en energie terug te winnen uit het rioolwater. Ook het gezuiverde water hoeft niet per se rechtstreeks terug naar de natuur.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Voor industrie en buitenland

Als dochterbedrijf van Aquafin valoriseert Aquaplus de kennis en expertise van het moederbedrijf bij Belgische bedrijven met een eigen waterzuivering en bij buitenlandse overheden. In het binnenland kan Aquaplus een aantal grote bedrijven uit de voedings- en drankensector, de chemische sector en de farmaceutische sector tot zijn klanten rekenen. De opdrachten zijn gevarieerd en hebben betrekking op alle stadia van de waterzuiveringscyclus. Op de internationale markt biedt ons dochterbedrijf vooral advies en studiewerk aan.

Respect voor mens en natuur

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag. Dat willen we doen op onze manier: met respect voor de natuur, onze medewerkers en onze omgeving. Al onze medewerkers staan daar pal achter. Lees meer over de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.

personeelslid in bloemenberm bij rioolwaterzuivering