Over Aquafin

Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën. Voor jou werken we aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in stadskernen, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.

Wat doen we?

Proper water voor mens en dier!

Met de hulp van Aquafin gaat de waterkwaliteit in Vlaanderen erop vooruit. We zien steeds minder ongezonde beken, en terug vaker diersoorten die voor hun overleving afhankelijk zijn van proper water. Oordeel zelf en bekijk de expedities van natuurexperten Frank Resseler en Joeri Cortens via YouTube op Natuur.TV. Hartverwarmend!

thumbnail video list item
Watermannen afl.1: In het spoor van de ringslang
thumbnail video list item
Watermannen afl.2: In het spoor van de ijsvogel
thumbnail video list item
Watermannen afl.4: In het spoor van de bever
thumbnail video list item
Watermannen afl.5: In het spoor van vissen

Een vraag voor Aquafin?

Meer weten?

Hoe we werken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, lees je in ons driemaandelijks magazine Aqua. Abonneer je gratis om het in de brievenbus te krijgen!

Naar Aqua

Wie zijn we?

Duizend collega's met hetzelfde doel

Met duizend collega's zorgen we ervoor dat het water dat je thuis wegspoelt, terug proper naar een beek loopt. Met onze vakkennis zorgen we ervoor dat de nodige infrastructuur wordt uitgebouwd en onderhouden. We houden rekening met regenafvoer en de klimaatverandering, zodat de volgende generaties met een gerust gemoed kunnen genieten van propere waterlopen voor en een leefomgeving in harmonie met water.

... en een fijne job

Bij Aquafin voelen opvallend veel mensen zich sterk betrokken bij het bedrijf. Dat komt natuurlijk door de maatschappelijke meerwaarde die we realiseren, maar ook door onze filosofie. De tijd vliegt voorbij als je werkt in een bedrijf met uitgesproken waarden die aansluiten bij de jouwe. Als je veel vrijheid krijgt om je job in te vullen, gesterkt door fijne collega's. Op de jobsite van Aquafin vind je onze vacatures.

 

Ook zin om bij Aquafin te werken?

Aquafin collega's

Waarom Aquafin?

Start vanuit de Europese milieurichtlijnen

Bij de oprichting van Aquafin in 1990 werd in Vlaanderen nauwelijks 30% van al het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Het Vlaamse Gewest gaf Aquafin de opdracht om deze grote achterstand ten opzichte van de buurlanden weg te werken. Momenteel zuivert Aquafin ruim 84% van het huishoudelijke afvalwater voordat het naar een beek of rivier gaat.

Op naar de tweede deadline

Vlaanderen voldoet aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater sinds het rioolwater van alle grote agglomeraties gezuiverd wordt. Om overal de “goede kwaliteit” die de Kaderrichtlijn Water beoogt te halen, zijn wel nog grote inspanningen nodig, soms ook meer dan enkel voor waterzuivering. Toch komen enkele waterlopen al aardig in de buurt. We zijn heel blij met de bever die we gespot hebben bij onze zuiveringsinstallatie aan de Stiemerbeek in Genk!

Bijkomende activiteiten

Ondersteuning voor ruim 100 Vlaamse Gemeenten

Meer dan honderd gemeenten werken met Aquafin na een marktbevraging. Ze vertrouwen op onze terreinkennis en technische expertise voor de uitbouw en het beheer van hun rioolstelsel. Met onze hydrologische kennis zijn we ook de ideale partner voor de opmaak van een hemelwaterplan.

rioolinspectie in opdracht van Aquafin

Voor industrie en buitenland

Dochterbedrijf Aquaplus ondersteunt Belgische bedrijven met een eigen waterzuivering en buitenlandse overheden.

 

Website Aquaplus

Aquaplus is een dochterbedrijf van Aquafin