Noodaansluitingen

Bedrijven met een eigen zuivering die hun gezuiverd water lozen in een beek of rivier, moeten in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering. Als er dan problemen zijn met hun waterzuivering, vermijden ze dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de beek of rivier. Een zuiveringsinstallatie van Aquafin vangt het water dan op en zuivert het alsnog zo goed mogelijk. Dat kan natuurlijk alleen bij compatibel afvalwater.

Hoe een noodaansluiting aanvragen?

 

 • Download het aanvraagformulier noodaansluitingen (onderaan bij nuttige documenten)
 • Vul het formulier in met volgende gegevens:
 1. de vigerende vergunningen of een schriftelijke verklaring van de exploitant
 2. de technische uitvoering van de noodaansluiting;
 3. de actuele samenstelling van het ongezuiverde bedrijfsafvalwater;
 4. de samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater, als de noodlozing plaatsvond voorafgaand aan de aanvraag.

Procedure

 • Als de aanvraag volledig is, is de aanvraagdatum de datum waarop Aquafin de aanvraag ontvangt.
 • Als de aanvraag onvolledig is, vraagt Aquafin de ontbrekende gegevens op bij de exploitant. De aanvraagdatum is de datum waarop Aquafin alle ontbrekende gegevens ontvangen heeft. De exploitant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door Aquafin.
 • Uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de volledige aanvraag legt Aquafin een gemotiveerd contractvoorstel voor aan de Vlaamse Milieumaatschappij.
 • Als het advies van de VMM gunstig is, deelt de VMM, uiterlijk 21 dagen na ontvangst van het contractvoorstel van Aquafin haar advies over het contractvoorstel mee aan Aquafin. Daarop deelt Aquafin, uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van het advies van de VMM, het ondertekende contractvoorstel mee aan de exploitant.
 • Als het advies van de VMM niet gunstig is, legt de VMM, uiterlijk 21 dagen na de ontvangst van het ontwerpcontract van Aquafin, haar advies voor aan de minister. De minister neemt, binnen 21 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel en het advies van de VMM, een beslissing over het contractvoorstel en deelt die beslissing mee aan Aquafin en aan de VMM. Aquafin deelt het door zijn ondertekende en aangepaste contractvoorstel, binnen 14 dagen na de ontvangst van de beslissing van de minister of na het verstrijken van de gestelde termijn, mee aan de exploitant.
 • Uiterlijk 28 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel ondertekent de exploitant het contractvoorstel en legt het ondertekende saneringscontract voor aan Aquafin, op straffe van nietigheid.

Hulp nodig voor je industriële waterzuivering?

Inge Fastenaekels

Milieucoördinator