Water lozen

Toestemming verkrijgen voor lozen van bemalingswater op de riool

Naar het aanvraagformulier

Opties

bemalingswater

Waar naartoe met bemalingswater?

Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Gaat het om debieten van ten minste 10m³/h, dan is een uitdrukkelijke toelating van Aquafin en bijhorende vergoeding verplicht.
Lees meer
Noodaansluiting contract Aquafin

Noodaansluitingen

Bedrijven met een eigen zuivering die hun gezuiverd water lozen in een beek of rivier, moeten in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering.
Lees meer
permanente lozing bedrijfswater Aquafin

Permanente lozingen

Aquafin geeft (sub)advies over permanente lozingen van ongezuiverd bedrijfsafvalwater. Bedrijven moeten lozingsvoorwaarden (o.a. debiet en samenstelling) motiveren en vastleggen in hun milieuvergunning.
Lees meer
Tijdelijke lozing op riolering van bedrijfsafvalwater

Tijdelijke lozingen

Bedrijven die een tijdelijke productietoename, een regulier onderhoud en/of het uitbouwen of vervangen van hun zuiveringsinstallatie plannen, kunnen gebruik maken van een vergunde tijdelijke lozing.
Lees meer
Buffer regenweer

Bufferwerking bij regenweer

Een bedrijf dat grote hoeveelheden (geconcentreerd) afvalwater loost in de riolering, kan via de milieuvergunning verplicht worden om een buffer te voorzien die in werking treedt om de ecologische impact bij regenweer te beperken. Het bedrijf moet hiervoor een contract afsluiten met Aquafin.
Lees meer

Water en energie afnemen van Aquafin

Wist je dat je ook gezuiverd afvalwater kan afnemen voor allerlei industriële toepassingen? Of restwarmte uit afvalwater hergebruiken in je bedrijfsprocessen?

Meer weten

Hulp nodig bij het zuiveringsproces of een rioleringsvraagstuk?

Afvalwater zuiveren vraagt specifieke kennis en ervaring. Bij  dochteronderneming Aquaplus kan je als bedrijf rekenen op vakmanschap voor elk aspect van waterzuivering en riolering. Of het nu gaat over het uitwerken van zuiveringsscenario's, de optimalisatie van het zuiveringsproces, onderhoud en exploitatie... Wij gaan op maat van uw bedrijf op zoek naar de juiste aanpak. 

Naar Aquaplus