Water lozen

Een bedrijf dat permanent of in noodgevallen afvalwater wil lozen op de riolering, moet zich houden aan wettelijke verplichtingen. Om het te kunnen behandelen moet het afvalwater ook compatibel zijn met het huishoudelijke afvalwater dat Aquafin verwerkt. Ook bemalingswater mag niet zomaar naar de riolering.

Toestemming verkrijgen voor lozen van bemalingswater op de riool

Naar het aanvraagformulier

Water en energie afnemen van Aquafin

Wist je dat je ook gezuiverd afvalwater kan afnemen voor allerlei industriële toepassingen? Of restwarmte uit afvalwater hergebruiken in je bedrijfsprocessen?

Meer weten

Hulp nodig bij het zuiveringsproces of een rioleringsvraagstuk?

Afvalwater zuiveren vraagt specifieke kennis en ervaring. Bij  dochteronderneming Aquaplus kan je als bedrijf rekenen op vakmanschap voor elk aspect van waterzuivering en riolering. Of het nu gaat over het uitwerken van zuiveringsscenario's, de optimalisatie van het zuiveringsproces, onderhoud en exploitatie... Wij gaan op maat van uw bedrijf op zoek naar de juiste aanpak. 

Naar Aquaplus