Zelf de afkoppelingswerken uitvoeren

Voer je de werken zelf uit? Dan heeft Aquafin enkele tips voor jou:

Waar moet je rekening mee houden?

Tips bij afkoppelingswerken

  • Zorg dat de afvoerbuizen een voldoende grote hellingsgraad hebben.
  • Plaats een verluchting- en geurslot op het sanitair systeem om het leegtrekken van de sifons of geurhinder te vermijden.
  • Bij een beperkte hellingsgraad voorzie je beter op elke aftakking een controle mogelijkheid door putjes te plaatsen.
  • Een aansluiting is beperkt in diepte en kan niet lager liggen dan de riolering. Zo kan een aansluiting in de kelder mogelijks een pomp nodig hebben.
  • De afvoer van regenwater heeft een grijze kleur. Het afvalwater wordt in een oranje leiding afgevoerd. 
  • Wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in je straat? Hou er dan rekening mee dat de werken op jouw eigendom klaar moeten zijn voor de aannemer van de openbare rioleringswerken klaar is met de leidingen en huisaansluitputjes voor je deur.

Een keuring is verplicht

Na de werken ben je verplicht om een keuring van je gescheiden systeem te laten uitvoeren. Voor een vlot verloop tijdens de keuring neem je beter foto's tijdens de werken. Of je voor die keuring moet betalen, hangt af van het beleid van je gemeente of van de rioolbeheerder in je gemeente. Uiteraard kan je ook zelf een keurder aanstellen.

Op de website van Aquaflanders, de koepel van Vlaamse waterbedrijven, vind je een lijst van de erkende keurders. Bij een conforme keuring ontvang je een attest waarmee je eventuele subsidies kan aanvragen. Ook dat hangt af van gemeente tot gemeente.

Hoe pak je water in en rond je woning aan?

afkoppelen: graafwerken in tuin

Voordelen van afkoppelen

Regenwater is handig in het huishouden

We beschikken over de voortdurende luxe van leidingwater zonder dat we daarbij stilstaan. Maar eigenlijk vragen heel wat toepassingen in en rond het huis helemaal geen drinkwaterkwaliteit: het toilet spoelen, bloemen en planten begieten, de auto wassen … Met de plaatsing van een regenwaterinstallatie kan je een stuk op je waterfac­tuur besparen.

Je verbetert mee de werking van het rioolstelsel

Het waterzuiveringsproces verloopt een stuk efficiënter als het afvalwater in de buis niet verdund is met regenwater. Een lager debiet in de buis, geeft bovendien minder kans op overstromingen bij felle regenbuien.

Grondwaterstand hou je op peil

Als je er de ruimte voor hebt, kan je overtollig regenwater laten infiltreren in de bodem. De bodemeigenschappen laten dit toe in grote delen van Vlaanderen. Dit vermijdt de overbelasting van de regenwaterafvoer, maar is bovendien zeer belangrijk voor het evenwicht van de waterhuishouding. Ondanks felle regenbuien in de zomer en periodes van lichte regen in de rest van het jaar, zit Vlaanderen bij de droogste bodems in Europa.