Zelf de afkoppelingswerken uitvoeren

Op termijn zal bijna iedereen afvalwater en regenwater moeten scheiden, daar kan je als huiseigenaar het best al rekening mee houden. Als Aquafin rioleringswerken in je straat uitvoert, zal je op dat moment meestal voor die scheiding moeten zorgen.

Tips bij afkoppelingswerken

  • Zorg dat de afvoerbuizen een voldoende grote hellingsgraad hebben.
  • Plaats een verluchting- en geurslot op het sanitair systeem om het leegtrekken van de sifons of geurhinder te vermijden.
  • Bij een beperkte hellingsgraad voorzie je beter op elke aftakking een controle mogelijkheid door putjes te plaatsen.
  • Een aansluiting is beperkt in diepte en kan niet lager liggen dan de riolering. Zo kan een aansluiting in de kelder mogelijks een pomp nodig hebben.
  • De afvoer van regenwater heeft een grijze kleur. Het afvalwater wordt in een oranje leiding afgevoerd. 
  • Wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in je straat? Hou er dan rekening mee dat de werken op jouw eigendom klaar moeten zijn voor de aannemer van de openbare rioleringswerken klaar is met de leidingen en huisaansluitputjes voor je deur.

Een keuring is verplicht

Na de werken ben je verplicht om een keuring van je gescheiden systeem te laten uitvoeren. Voor een vlot verloop tijdens de keuring neem je beter foto's tijdens de werken. Of je voor die keuring moet betalen, hangt af van het beleid van je gemeente of van de rioolbeheerder in je gemeente. Uiteraard kan je ook zelf een keurder aanstellen.

Op de website van Aquaflanders, de koepel van Vlaamse waterbedrijven, vind je een lijst van de erkende keurders. Bij een conforme keuring ontvang je een attest waarmee je eventuele subsidies kan aanvragen. Ook dat hangt af van gemeente tot gemeente.

Hoe pak je water in en rond je woning aan?

Regenwater is handig in het huishouden

We beschikken over de voortdurende luxe van leidingwater zonder dat we daarbij stilstaan. Maar eigenlijk vragen heel wat toepassingen in en rond het huis helemaal geen drinkwaterkwaliteit: het toilet spoelen, bloemen en planten begieten, de auto wassen … Met de plaatsing van een regenwaterinstallatie kan je een stuk op je waterfac­tuur besparen.

Meer tips over hergebruik van regenwater

Binnenkort rioleringswerken in de straat?

Dan zal je vrijwel zeker voor de scheiding van je regen- en afvalwater moeten zorgen. Je krijgt dan een advies van aanpak van een afkoppelingsdeskundige van Aquafin of een andere rioolbeheerder.