Gerecycleerd proceswater voor bedrijven

Het project Water voor Morgen geeft bedrijven de kans om volledig over te stappen naar duurzaam water om zo de strijd tegen waterschaarste aan te gaan.

Van riool naar industrie

Project ‘Circeaulair: Het Water voor Morgen’ is een samenwerking tussen Ekopak en Aquafin waarbij gerecycleerd proceswater aan bedrijven geleverd wordt. Het effluent (gezuiverd afvalwater) van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Ieper en Harelbeke wordt verder gezuiverd zodat bedrijven in de buurt dit kunnen gebruiken als proceswater. Bedrijven hebben voor hun processen enorm veel water nodig en door gebruik te maken van circulair geproduceerd proceswater verlagen ze de druk op het drinkwatersysteem.

De extra zuivering gebeurt bij de RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) via een waterbehandelingsinstallatie dat het gezuiverde proceswater rechtstreeks naar de bedrijven transporteert. Een nieuw leidingnetwerk verzekert zo de aanvoer van het gerecycleerd proceswater en op die manier krijgen bedrijven de kans om volledig over te stappen naar duurzaam water, onafhankelijk van het net.

RWZI's Ieper en Harelbeke als voorbeeld

Aquafin zet zich mee in om duurzame oplossingen te bieden aan waterintensieve sectoren. Door de droge zomers staan de grondwaterstanden enorm laag, waardoor de druk op het drinkwater alsmaar hoger wordt. Het aanbieden van circulair water aan de industrie kan bedrijven helpen zich te wapenen voor de toekomst.

Zo heeft het Circeaulair project het doel om jaarlijks 25 miljard liter water te hergebruiken. Niet enkel de RWZI's in Ieper en Harelbeke kunnen daarvoor dienst doen, het project kan in de toekomst ook uitgerold worden naar andere steden in Vlaanderen.

Gezuiverd afvalwater is een prima alternatieve waterbron en is beschikbaar over heel Vlaanderen. We stimuleren dan ook alle hergebruikprojecten en zetten graag mee onze schouders onder projecten als Circeaulair. We staan open voor iedereen die een initiatief wil lanceren om een hergebruikproject met RWZI-effluent op te starten, op voorwaarde dat het hergebruik niet tot ecologische schade leidt, bijvoorbeeld in de waterloop waarin we het effluent lozen.

Marjolein Weemaes, directeur Business Development en Innovatie bij Aquafin
Circeaulair

Circulair proceswater voor Milcobel