Wat betaal je voor waterzuivering?

Hoe meer drinkwater je verbruikt, hoe meer je betaalt voor de zuivering ervan. In Vlaanderen zijn de drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor de zuivering van het drinkwater dat zij leveren. Zij rekenen de kosten voor de zuivering door aan de eindverbruiker via de waterfactuur.

Samenstelling waterfactuur

Je drinkwaterfactuur bestaat uit drie onderdelen:

 • de drinkwaterprijs
 • de gemeentelijke saneringsbijdrage:
  • Dit is de kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de gemeentelijke of stedelijke riolering. Jouw gemeente of stad kiest zelf met wie ze een verbintenis aangaat voor het rioolbeheer.
  • Deze bijdrage verschilt dus per gemeente.
 • de gewestelijke saneringsbijdrage:
  • Dit is de bijdrage voor de zuivering van je afvalwater in eén van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin. Deze infrastructuur overstijgt het gemeentelijke niveau.
  • De gewestelijke bijdrage is in alle Vlaamse gemeenten en steden hetzelfde.

Elk van deze drie onderdelen bestaat uit een vast bedrag en een variabele prijs volgens verbruik. 

De prijzen en tarieven voor gezinnen kan je nalezen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zelf jouw tarief berekenen?