Rioolbeheer voor gemeenten

Elke gemeente heeft een rioolbeheerder. Voor de uitbouw en het beheer het gemeentelijke rioolstelsel, kan de gemeente een beroep doen op Aquafin. De gemeente blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt. Voor enkele van onze klantgemeenten zij we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor een (een deel van de) rioleringsdiensten.

Wie is mijn rioolbeheerder?

Aquafin of een andere beheerder?

Wie de rioolbeheer is in jouw gemeente, vind je snel terug op de site van Aquaflanders.

Naar het overzicht

rioobuizen

Aquafin is aanspreekpunt voor tal van de inwoners

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. In de volgende gemeenten zijn wij het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor een (een deel van de) rioleringsdiensten:

 

Waarom doen gemeenten een beroep op Aquafin?

Gemeenten werken graag samen met Aquafin omdat….

  • we door onze opdracht voor het Vlaamse Gewest een helikopterzicht hebben op de lokale waterhuishouding  
  • onze gebiedsingenieurs de gemeente grondig kennen  
  • we sterk inzetten op overleg met de gemeente 
  • we een professioneel netwerk hebben opgebouwd met onze technische partners
  • gemeenten erop vertrouwen dat we elke euro die ze ter beschikking hebben voor rioleringswerken goed besteden
  • onze hemelwaterplannen uitgaan van een integrale benadering

 

rioolwaterzuiveringsinstallatie en beek