Opdrachtenportefeuille

Het Vlaamse Gewest is onze belangrijkste opdrachtgever. Tot en met 2021 droeg het jaarlijks aan Aquafin een investeringsprogramma op om de bovengemeentelijke infrastructuur verder uit te bouwen, in stand te houden en te optimaliseren. Vanaf 2022 verandert deze werkwijze en bepaalt Aquafin autonoom het investeringsprogramma binnen de door het Gewest bepaalde krijtlijnen.
Ondertussen doen ook al meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten een beroep op de knowhow van Aquafin voor het beheer van het gemeentelijke rioolstelsel.

Aquafin slibdroger

Opdrachten voor het Vlaamse gewest

Aquafin kreeg van de Vlaamse Regering een nieuwe, cruciale rol toegewezen waarbij we de bovengemeentelijke investeringen afstemmen op die van de steden en gemeenten. Dat moet leiden tot snellere ecologische resultaten en tot kostenbesparing door mogelijke synergieën. Deze werkwijze verschilt fundamenteel van de manier waarop we tot en met 2021 werkten. Jaarlijks kreeg Aquafin in het verleden een programma met projecten voor uitbouw en optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinsfrastructuur opgedragen door het Vlaamse Gewest. Vanaf 2022 werken we volgens de geest van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Gewest die in de loop van het jaar wordt bekrachtigd.

Voor het programmajaar 2022 werd het totale investeringsbudget vastgesteld op 230 miljoen euro. Daarvan is 100 miljoen euro voorzien voor nieuwe, bovengemeentelijke projecten en 50 miljoen euro voor overloop van investerings- en renovatieprogramma's van vorige programmajaren.

Verlenging Lokaal Pact

Via het Lokaal Pact neemt het Vlaamse Gewest al sinds 2008 een deel van de investeringen van steden en gemeenten over. Op die manier investeerde het Gewest via Aquafin op eind 2021 al 1,3 miljard euro in gemeentelijke rioleringsprojecten die nodig zijn voor de Europese Kaderrichtlijn Water. In december 2021 besliste de Vlaamse Regering om het Lokaal Pact nogmaals te verlengen voor een periode van vijf jaar met een investeringsopdracht van 700 miljoen euro via Aquafin

Onze projectenportefeuille in cijfers

Voor steden en gemeenten

Samen werken aan een duurzame toekomst

Aquafin staat klaar om de gemeenten te helpen met de uitdagingen waar we ook op Vlaams niveau voor staan. Hoewel de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur nagenoeg volledig uitgebouwd is, blijven er lokaal nog heel wat ontbrekende schakels te realiseren om de waterkwaliteit verder te verbeteren. De inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdragen moeten bovendien ook gebruikt worden voor het onderhoud van de infrastructuur. Met een assetmanagementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

 

waterzuivering en beek