20398 - Hoe zullen de nieuwe straten eruit zien?

De Kromstraat wordt veiliger ingericht. Ook de kruispunten, en zeker het kruispunt Kromstraat – Kastanjelaan, worden veiliger gemaakt.

De Spruytershofstraat krijgt een nieuwe bovenbouw.

Kromstraat en kruispunten worden veiliger

De Kromstraat wordt veiliger ingericht met o.a. afgescheiden fietspaden, vrij van de rijweg.

Kromstraat dwarsdoorsnede

De kruispunten Kromstraat – Gasthuisstraat, Kromstraat – Schawijkstraat en vooral Kromstraat – Kastanjelaan (hieronder) worden veiliger gemaakt.

Kruispunt Kromstraat - Kastanjelaan

Verhoogde kruispunten in Spruytershofstraat

De kruispunten Spruytershofstraat – Lothar Wyrtki-laan en Spruytershofstraat – John Van Den Eyndelaan worden verhoogd aangelegd.

De parkeerstroken worden aangelegd in een waterdoorlatende verharding zodat het hemelwater kan infiltreren in de ondergrond.

Spuytershofstraat verhoogde kruispunten