Aanvraag noodaansluiting op de riolering

Bedrijven met een eigen zuivering die hun gezuiverd water lozen naar oppervlaktewater, worden in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering.

Zo vermijden ze dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de beek of rivier bij problemen met de waterzuivering van het bedrijf. Een zuiveringsinstallatie van Aquafin vangt het water dan op.

Gegevens maatschappelijke zetel
Exploitatieadres
Personen die het contract zullen ondertekenen
Facturatieadres
Indien verschillend van de maatschappelijke zetel
Contactpersonen
Lozinggegevens
Gemiddelde samenstelling
actueel + voorzien
fase extra
Gegevens vergunning
Motivering van de aanvraag (als het contract niet verplicht is volgens de vergunning)
Vergeet volgende documenten niet klaar te houden voor Aquafin jou contacteert om de aanvraag te verwerken.

Berekeningsnota van de heffing op de waterverontreiniging van de twee laatst vastgestelde heffingsjaren
Beschrijving van de noodaansluiting
Bijlagen
(inclusief deze waarin de noodaansluiting opgenomen werd als bijzondere voorwaarde)
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
(analyserapporten)
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval een noodaansluiting voor lozing) en de facturatie ervan. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht / toestemming gegeven voor de uitvoering van een dienst. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst, facturatiedoeleinden... ) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.