Aanbod gezuiverd water en energie

Waterzuivering genereert grondstoffen

hergebruik

Gezuiverd afvalwater gebruiken

Gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Bovendien kan het opgewerkt worden tot eender welke kwaliteit. Bekijk de potentieelkaart.
Lees meer
Riothermie project met Aquafin

Duurzaam en rendabel verwarmen met riothermie

Thermische energierecuperatie is een optie voor projecten met een warmtevraag tussen 50 kWh en 30 MWh. Raadpleeg de potentieelkaart.
Lees meer
open calls Aquafin

Open calls

Aquafin lanceert open calls om iedereen een eerlijke kans te geven op het gebruik van restwarmte of gezuiverd water, en op de plaatsing van windturbines.
Lees meer

Hulp nodig bij het waterzuiveringsproces of een rioleringsvraagstuk?

Afvalwater zuiveren vraagt specifieke kennis en ervaring. Bij  dochteronderneming Aquaplus kan je als bedrijf rekenen op vakmanschap voor elk aspect van waterzuivering en riolering. Of het nu gaat over het uitwerken van zuiveringsscenario's, de optimalisatie van het zuiveringsproces, onderhoud en exploitatie... Wij gaan op maat van uw bedrijf op zoek naar de juiste aanpak. 

Naar Aquaplus

Een riothermie-project opstarten samen met Aquafin

riothermie of warmterecuperatie bij Aquafin

Werkwijze

Om iedereen een eerlijke kans te geven om gebruik te maken van deze duurzame technologie, lanceert Aquafin  voor sites met interesse vanuit de markt formele marktbevragingen om de meest geschikte partij te selecteren.  (momenteel geen open call)

Procedure

Tijdens de periode van de open call meldt u uw interesse met een korte toelichting. Na afloop van de open call krijgt u een datum waartegen een volledig projectvoorstel moet ingeleverd worden. Daarin worden volgende topics uitgewerkt:

 • Ervaring/Expertise van de partners met het beheer van een lage temperatuur warmtenet
 • Operationeel duurzaam model (operationeel risico installatie, operationele rol Aquafin, verantwoordelijkheden backup & buffer, warmte vs koude behoefte, belasting doorheen het jaar, …) -
 • Financieel duurzaam model (korte termijn risico: volloop-snelheid / afnamezekerheid, Investeringspartners
 • Lange termijn duurzaam model: prijszetting, afnemers, partners, concurrerende bronnen, …)
 • Ecologische duurzaamheid (beoogde CO2-reductie)
 • Risk / reward voor Aquafin (financieel model, rol, investering …)

Na indieningsperiode nodigen wij u uit om dit projectvoorstel te komen toelichten. Aquafin zal de ingediende projecten beoordelen aan de hand van bovenstaande 5 parameters en vervolgens met de best beoordeelde projecten contractonderhandelingen starten. Het contract zal een verwerking bevatten van het uitgewerkte projectvoorstel op basis van een template-overeenkomst van Aquafin en waarvan volgende vijf elementen een vast onderdeel uitmaken

 • Minimum afname
 • Bindend tijdspad
 • Beschrijving rol Aquafin
 • Boeteclausule

De vooropgestelde timings zijn indicatief en kunnen variëren in functie van de aard, omvang en complexiteiten van de dossiers.

Een windenergie project opstarten samen met Aquafin

Oproep grote windturbines (GWT)

Naar de open call

 

Werkwijze

De voorbije jaren hebben Aquafin en verschillende marktpartijen informele gesprekken gevoerd over het potentieel en de ontwikkeling van grote windturbines (GWT > 1 MWp). Voor de sites met interesse vanuit de markt zal Aquafin door middel van een formele marktbevraging de meest geschikte partij selecteren. Met deze partij zal een exclusieve LOI opgesteld worden om op de betreffende site een grote windturbine te ontwikkelen.

Procedure

1. Tijdens de periode van de open call meldt u uw interesse voor een specifieke site. Na de toewijzingsprocedure wordt de site toegekend aan één marktpartij.

2. Er wordt een intentieverklaring opgesteld voor de exploratie van de haalbaarheid van de plaatsing van eenwindturbune. Deze fase duurt max. 1 jaar, te verlengen mits akkoord van beide partijen.

3. De contractant levert een eindrapport op. Na gunstige evaluatie door beide partijen wordt er een overeenkomst opgesteld voor recht van opstal en erfdienstbaarheden. Er wordt eveneens een intentieverklaring voor elektriciteitslevering ondertekend. Na opmaak van de lokalisatienota en de toekenning van de omgevingsvergunning, wordt dan het leveringscontract voor elektriciteit getekend. 

Criteria die zullen spelen bij de toewijzing 

 • Prijs
 • Mogelijkheid afsluiten PPA voor gedeelte stroom dat niet in directe lijn wordt afgenomen
 • Troeven die de slaagkans van de kandidaat voor vergunbaarheid van de turbine verhogen

 

windmolen op een RWZI van Aquafin