Open calls voor energie

Aquafin lanceert regelmatig open calls om iedereen een eerlijke kans te geven op de plaatsing van windturbines, en van grootschalige batterij-opslagsystemen. 

Battery Energy Storage System

Open call voor de plaatsing van een grootschalig batterij opslagsysteem (BESS) - afgelopen

Wat?

Aquafin lanceert een open call naar geïnteresseerde partijen voor de plaatsing van een grootschalig batterij-opslagsysteem (BESS - Battery Energy Storage System) op haar rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Merksem.

Waarom?

De RWZI van Merksem is van cruciaal belang, niet enkel voor het zuiveren van het afvalwater in de noordrand van Antwerpen, maar ook om de waterhuishouding van regen- en afvalwater in diezelfde regio onder controle te houden. Om de bedrijfszekerheid van deze opstelling te verhogen, is een noodstroomvoorziening noodzakelijk. De keuze voor een batterij-opslagsysteem in plaats van een voor de hand liggende dieselgroep sluit aan bij de visie en strategie van Aquafin naar een fossielvrij bedrijfsvoering. In het Energie- en klimaatplan van Aquafin wordt hiervoor uitdrukkelijk ingezet op innovatieve oplossingen.

Uitdagingen?

  • de integratie van een BESS op een RWZI als noodgroep
  • de ontwikkeling van een voorspellend regenweeralgoritme voor een slimme aansturing van de BESS
  • valorisatie van de energieopslag om onevenwichten in het publieke elektriciteitsnet op te vangen

De open call is het startpunt van een marktverkenning, met als uiteindelijke doel om de meest geschikte partij(en) te selecteren voor ontwerp en realisatie van dit toekomstgerichte project.

 

Open call windenergie (momenteel geen lopende call)

 

Een windenergie project opstarten samen met Aquafin

De voorbije jaren hebben Aquafin en verschillende marktpartijen informele gesprekken gevoerd over het potentieel en de ontwikkeling van grote windturbines (GWT > 1 MWp). Voor de sites met interesse vanuit de markt zal Aquafin door middel van een formele marktbevraging de meest geschikte partij selecteren. Met deze partij zal een exclusieve LOI opgesteld worden om op de betreffende site een grote windturbine te ontwikkelen.

Procedure

  • Tijdens de periode van de open call meldt u uw interesse voor een specifieke site. Na de toewijzingsprocedure wordt de site toegekend aan één marktpartij.
  • Er wordt een intentieverklaring opgesteld voor de exploratie van de haalbaarheid van de plaatsing van een windturbine. Deze fase duurt max. 1 jaar, te verlengen mits akkoord van beide partijen.
  • De contractant levert een eindrapport op. Na gunstige evaluatie door beide partijen wordt er een overeenkomst opgesteld voor recht van opstal en erfdienstbaarheden. Er wordt eveneens een intentieverklaring voor elektriciteitslevering ondertekend. Na opmaak van de lokalisatienota en de toekenning van de omgevingsvergunning, wordt dan het leveringscontract voor elektriciteit getekend.

Criteria die een rol spelen bij de toewijzing

  • Prijs
  • Mogelijkheid afsluiten PPA voor gedeelte stroom dat niet in directe lijn wordt afgenomen
  • Troeven die de slaagkans van de kandidaat voor vergunbaarheid van de turbine verhogen