Restwater gebruiken

Aquafin stelt restwater ter beschikking voor land- en tuinbouw. In een proefproject sturen we enkele bufferbekkens in Vlaanderen slim aan om de waterbeschikbaarheid voor de landbouwers te maximaliseren!

Periodes van lange en extreme droogte komen steeds vaker voor. De veranderende weersomstandigheden dwingen ons ertoe om op zoek te gaan naar alternatieve waterbronnen, zodat we onze landbouw in de toekomst beter kunnen wapenen tegen wat komen gaat. Restwater is zo’n alternatief. Onder restwater valt onder andere opgevangen regenwater.

Aquafin zet de schouders onder dit slim en alternatief watergebruik en lanceert het Restwaterproject. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen stellen we opgevangen regenwater ter beschikking voor landbouwers uit de buurt.

De afgelopen tijd werden de meest interessante bufferbekkens uitgekozen op basis van berekeningen naar de hoeveelheid water ter beschikking, de momenten waarop het water beschikbaar is, ... De gekozen locaties zijn:

 • Aarschot - Marktweg
 • Arendonk - Hoge Mauw
 • Beernem - Industriepark Oost 
 • Bilzen - Dell
 • Bilzen - Zuurbeemdlaan
 • Brakel - Hollebeekstraat
 • Diest - Bergveld en Gasthuisberg
 • Diest - Industrieterrein 2
 • Diest - Josée Nicola-erf
 • Diest - Turnhoutsebaan
 • Diest - Vijverstraat
 • Diest - Webbekomstraat
 • Kortenberg - Frans Mombaerstraat
 • Kortrijk - Bad Godesberglaan
 • Kortrijk - Kortrijkstraat
 • Kortrijk - Louis De Poorterestraat
 • Kortrijk - President Kennedypark
 • Londerzeel - Ursene
 • Oudenaarde - Esdoornstraat
 • Sint-Niklaas - Europapark-Oost
 • Sint-Niklaas - Hulstendreef
 • Sint-Niklaas - Eigenlostraat
 • Sint-Niklaas - Lokerse Baan
 • Turnhout - Steenweg op Tielen
 • Wevelgem - Moraviëstraat

Het aantal locaties kan worden uitgebreid. Interesse in één van deze locaties? Een inschrijfformulier vind je verder op deze pagina.

alternatieve waterbron landbouwer

Grote, kleine lettertjes 

Waterbeschikbaarheid maximaliseren ≠ watergarantie 

Het beschikbare volume in de regenbuffer is – net zoals alle andere regentonnen - sterk afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt. Met de slimme sturing of een kleine ingreep die aan het bufferbekken wordt toegevoegd proberen we de waterbeschikbaarheid te maximaliseren, maar dat betekent geen garantie op water. 

Zijn er kosten?

De investeringskost van de bekkens, een eventuele aanleg van een compact leidingnetwerk en/of een aftappunt neemt Aquafin voor zijn rekening. De operationele kosten, zoals het onderhoud van de bufferbekkens, de leidingen en slimme sturing, zijn voor de landbouwer. Uiteraard moet jij als landbouwer kiezen voor het meest voordelige scenario. Daarom berekenen we samen met jou graag vrijblijvend of de restwater-piste al dan niet financieel interessant is voor jou als landbouwer. 

Interesse of bijkomende vragen? Vul vrijblijvend het onderstaande formulier in.

Aanvraag restwater - enkel mogelijk op de bufferbekkens die hierboven vermeld werden.

 

Opmerking: onvolledig ingevulde aanvraagformulieren zullen niet aanvaard worden.

Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval het gebruik van restwater) en de facturatie ervan. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je de uitvoering van deze dienst hebt aangevraagd. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst, facturatiedoeleinden ) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.

Disclaimer: Het project kadert in de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en het Vlaams gewest en heeft als doel om het gebruik van alternatieve waterbronnen aan te moedigen vooral in de land- en tuinbouwsector. Binnen dit restwaterproject zijn er twee luiken: enerzijds de opvang, buffering en hergebruik van hemelwater en anderzijds het hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dankzij dit project kan er in de land- en tuinbouwersector bespaard worden op kostbaar drink-, grond- of oppervlaktewater.

Marjolein Wens

Water- en Omgevingsingenieur