Geurhinder in het rioleringsstelsel voorkomen

Waterstofsulfide in de riolering kan leiden tot betonaantasting en geurhinder. Aquafin bundelde enkele ontwerprichtlijnen waarmee je deze problemen kan voorkomen.

betonaantasting

Wanneer spreken we van geurhinder?

Geurhinder treedt op als rioollucht het rioolstelsel verlaat en tot stankoverlast leidt in de omgeving van de rioleringsinfrastructuur. We spreken ook over geurhinder als er door bepaalde fenomenen die zich in het rioleringsstelsel afspelen rioollucht in woningen terecht komt, ondanks het feit dat de huisaansluiting volgens de regels van de kunst werd aangelegd (bijvoorbeeld drukschommelingen door het aan- en afspringen van de pompen van een pompstation).

Opgelet: Geurproblemen in huis door bijvoorbeeld het ontbreken van een sifon op de lavabo in de badkamer vallen niet onder de definitie van geurhinder en blijven de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Hoe rioolgeur in je woning voorkomen?

Hoe het risico op geurhinder inschatten?

Geurhinder is vaak gelinkt aan de aanwezigheid van verschillende geurcomponenten, maar in de meeste gevallen is H2S de belangrijkste. De ervaring leert bovendien dat de ergste geurproblemen meestal optreden in combinatie met hoge H2S concentraties en het is bijgevolg een goede indicator voor geurproblemen. H2S is bovendien de enige geurcomponent die makkelijk te meten is en waarvoor er modellen beschikbaar zijn waarmee de verwachte concentratie relatief betrouwbaar kan worden ingeschat.

(Ontwerp)richtlijnen om geurhinder en betonaantasting te voorkomen

Geurhinder en betonaantasting zijn twee verschillende problematieken, maar H2S speelt in beide een centrale rol. In de brochure die je hieronder kan downloaden, worden eerst enkele algemene ontwerprichtlijnen beschreven die zowel voor geurhinder als betonaantasting van toepassing zijn. Vervolgens worden een aantal richtlijnen toegelicht die specifiek zijn voor elk van de problematieken.

betonaantasting