Biogas wordt biomethaan

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Antwerpen-Zuid zet Aquafin het biogas dat ontstaat uit de vergisting van zuiveringsslib, om in biomethaan, ofwel groen gas. Deze fossielvrije brandstof voor CNG-wagens maakt ons wagenpark nog groener.

Slib is een nevenproduct van het waterzuiveringsproces. Door het te vergisten, wordt een gedeelte van het organisch materiaal in het slib omgezet in biogas. Dat biogas gebruiken we vandaag voor de productie van groene stroom en groene warmte. Om het biogas maximaal te benutten, zullen we het in de toekomst opwaarderen naar het waardevolle biomethaan. Dat kan door het methaan en de CO2 te scheiden in een membraansysteem.

Op onze RWZI Antwerpen-Zuid staat sinds kort een geprefabriceerde unit die het biogas omzet in groen gas. Het opschonen gebeurt in verschillende stappen. In een eerste fase wordt het biogas afgekoeld en ontwaterd. Daarna volgt een zuivering met actiefkoolfilters. Het gas wordt vervolgens samengedrukt tot 12-16 bar waarna het door een membraansysteem gaat. Tot slot worden het methaan en de CO2 gesplitst. Zo blijft er enkel hoogwaardig biomethaan over dat op dezelfde manier kan gebruikt worden als aardgas.

De biomethaaninstallatie van Aquafin is de eerste in België die groen gas puurt uit biogas dat afkomstig is uit afvalwaterstromen.

schema biomethaan

Biomethaan is een zeer milieuvriendelijke oplossing. Het is duurzaam, hernieuwbaar én het heeft een zeer beperkte CO2-uitstoot. Ook dat is een cruciaal argument voor Aquafin om in deze technologie te investeren.

Christel Van Moer, projectmanager Innovatie
gascabine

60 m³ gas per uur op het net

Netbeheerder Fluvius plaatste de nodige infrastructuur om het biomethaan te injecteren op het aardgasnet. De injectie van biomethaan opgewekt uit waterzuiveringsslib, is een primeur voor Vlaanderen. In Antwerpen wordt er gemiddeld 60 m³ groen gas per uur in de gasleidingen gebracht. "De ervaringen met deze eerste installatie zullen een goede gids zijn om in de toekomst de technologie eventueel verder uit te breiden naar andere Aquafin-locaties," zegt Van Moer.

Groengascertificaten

Net zoals bij de productie van groene stroom, zal Aquafin voor het biomethaan ook certificaten ontvangen, in dit geval groengascertificaten. Die gaan we deels verkopen aan geïnteresseerde afnemers. De markt hiervoor is nog vrij nieuw. Voornamelijk bedrijven die zich engageren om 100% hernieuwbare energie te gebruiken, tonen interesse. Maar ook leveranciers van brandstof voor de transportsector zijn potentiële afnemers omdat Europa hen groene quota oplegt en omdat het vaak in hun duurzame bedrijfsvisie past. Een ander deel van de certificaten gebruiken we zelf om onze 185 CNG-wagens te laten rijden op de milieuvriendelijke brandstof.

CNG wagen

Meer weten?

Christel Van Moer

Christel Van Moer

projectmanager Innovatie