Corporate

Aquafin zuivert het huishoudelijke afvalwater van de Vlaamse gezinnen. Tegelijk gebruiken we onze kennis van de watercyclus om oplossingen voor te stellen voor wateroverlast en droogte. Bekijk onze activiteiten en jaarverslagen, onze toekomstvisie en doelstellingen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De natuur herleeft

Gezonde waterplanten, kleurrijke ijsvogels, zelfs hier en daar een otter en alsmaar meer vissoorten die terugkeren naar onze beken en rivieren. Allerlei metingen en tellingen bewijzen het de laatste jaren: ons oppervlaktewater herleeft volop. Natuurpunt stelde vast dat de natuur terugkeert naar alle Vlaamse beken. De ijsvogel bijvoorbeeld, kwam voor bij elk van de onderzochte waterlopen. En ook de duidelijke opmars van de weidebeekjuffer is goed nieuws. Dat kan je lezen in het rapport Levende beken van Natuurpunt.

Werken voor de toekomst

Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water. Dat is de toekomstvisie van Aquafin voor Vlaanderen. Hieraan werken we met zijn 1000 elke dag. Bekijk hier onze activiteiten.

water in de stad

Financiële resultaten

Aqua-fin

Het zit in onze naam: Aqua - fin, de 'fin' van financiering. We prefinancieren alle projecten die het Vlaamse Gewest ons opdraagt. Onze financiers weten dat hun investeringen de basis zijn voor proper oppervlaktewater en een leefomgeving in harmonie met water. Dat lees je ook in onze jaarverslagen

rwzi Aartselaar

Aquafin en duurzaam ondernemen

Een duurzame toekomst

De toekomst die wij voor ons zien, is niet alleen in harmonie met water. Aquafin werkt op basis van drie pijlers verantwoord aan de toekomst. Openheid speelt daarin een grote rol. Lees hier ons corporate governance charter.

vooruitziend met hemelwater

Aquafin is ISO-gecertificeerd

Voor de manier waarop we onze assets beheren, kregen we al twee keer het ISO55001-certificaat. Dat geeft aan dat we goed nadenken over hoe we omgaan met onze infrastructuur en kosten, risico's en prestaties uitstekend managen. In België was Aquafin het eerste bedrijf dat dit certificaat behaalde. Het is een kwaliteitslabel, maar bij Aquafin zien we het ook als een werkinstrument om continu te verbeteren.

Uitgangspunten

rioolwaterzuiveringsinstallatie