Corporate

Aquafin zuivert het huishoudelijke afvalwater van de Vlaamse gezinnen. Tegelijk gebruiken we onze kennis van de watercyclus om oplossingen voor te stellen voor wateroverlast en droogte. Bekijk onze activiteiten en jaarverslagen, onze toekomstvisie en doelstellingen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aquafin is ISO-gecertificeerd

Voor de manier waarop we onze assets beheren, kregen we al twee keer het ISO55001-certificaat. Dat geeft aan dat we goed nadenken over hoe we omgaan met onze infrastructuur en kosten, risico's en prestaties uitstekend managen. In België was Aquafin het eerste bedrijf dat dit certificaat behaalde. Het is een kwaliteitslabel, maar bij Aquafin zien we het ook als een werkinstrument om continu te verbeteren.

Uitgangspunten