Algemene informatie

Op 31 december 2019 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 321 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.587 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.852 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Rating

  Agentschap: Moody's
  Laatste update: 29 november 2019
  Long term rating: Aa2
  Short term rating: P-1
  Outlook: Stable outlook

  Juridische structuur

  Aquafin is voor 100% in handen van het Vlaamse Gewest. Het rechtstreekse moederbedrijf is de Participatie Maatschappij Vlaanderen NV (PMV).

  Aquaplus is een dochterbedrijf van Aquafin dat zich toespitst op industriële afvalwaterzuivering.

  juridische constructie

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 31 december 2019

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 577.431
  Te bestemmen winst 12.204
  Balanstotaal 3.661.385
  Kapitaal en reserves   276.808
  Financiering korte termijn   218.653
  Financiering lange termijn 2.011.632

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.095
  Medewerkers VMM 55
  Medewerkers totaal 1.150

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 31 december 2019

   
  Aantal 
  Waarde      (mio EUR)
  Opgeleverde projecten (1) 3.332 4.139,81
  Gegund en aanbesteed (2) 346 465,76
  Ontwerp (3) 997 1.187,08
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 4.675 5.792,65