Focus op veilig werken

Over veiligheidsdoelstellingen kan er geen discussie zijn: nul ongevallen moet altijd het streefdoel zijn. We werken aan een bedrijfscultuur waarin veilig denken en handelen centraal staan. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, ook voor de mensen die in onze opdracht werken uitvoeren én voor de omwonenden van onze werken.

Aquafin zegt STOP tegen onveilige situaties

Aquafin zegt STOP tegen onveilige situaties

Aquafin wil het veiligheidsbewustzijn bij de eigen medewerkers én onze partners vergroten. Elke medewerker van Aquafin heeft het mandaat om luid en duidelijk STOP te zeggen als er zich een gevaarlijke situatie voordoet. Het maakt niet uit of het om een directe collega gaat of om personeelsleden van (onder)aannemers, het werk moet dan tijdelijk worden stilgelegd. Uiteraard hebben ook onze werfpartners het recht om 'stop' te zeggen. Om samen aan een sterke veiligheidscultuur te werken moet er wederkerigheid zijn, het gevoel dat we in alle openheid en vertrouwen met elkaar kunnen communiceren.

Aan dit STOP-principe voegden we nog een escalerende laag toe voor herhaalde onveilige situaties op dezelfde werf. In het geval van zo'n 'STOP-plus' volgt er een gesprek met de aannemer in kwestie en worden er specifieke actieplannen gevraagd om verdere herhaling te voorkomen.

De meeste ongevallen gebeuren niet door het ontbreken van instructies, maar omdat mensen er niet naar handelen. Door stop te zeggen en onveilige situaties te melden kunnen medewerkers het verschil maken tussen géén of wel een ongeval.

Raf D'haen - Preventieadviseur

De gevaarlijke top 3

In de jaarcijfers springen drie belangrijke oorzaken van werkonderbrekingen in het oog. Dit zijn de drie werksituaties met grote risico’s als de uitvoerders van de activiteiten onvoldoende vakkennis hebben of te weinig alert zijn: werken in besloten ruimtes en correct afdalen, werken op hoogte en werken in en rond sleuven.

In onze brochure ‘Veilig Afdalen? Zeker en vast’ leggen we duidelijk uit wat de gevaren van besloten ruimtes zijn en hoe je ze veilig betreedt.

Werken op of vallen van een hoogte is wereldwijd één van de hoofdoorzaken van arbeidsongevallen, vaak met ernstige gevolgen. De volgende jaren verhogen we onze aandacht voor valrisico op onze werven en installaties. Bijkomend werken we aan werkbare valbeveiligingsmaatregelen.

Wat het veilig werken in en rond sleuven betreft, waken we er streng over dat de gemaakte afspraken gevolgd worden. We beseffen dat de theorie en praktijk al eens botsen met elkaar, bijvoorbeeld door kruisende nutsleidingen, maar onveilige situaties kunnen we niet accepteren.