Werken aan een groenere mobiliteit

Aquafin wil zijn medewerkers ertoe aan te zetten om zich zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen tussen werk en thuis en ook tijdens de diensturen.

fietsleaseplan Aquafin voor groenere mobiliteit

Duurzame mobiliteit bij Aquafin

Aquafin trad toe tot het “Lean and green”-project waarmee we ons engageren om via een duurzamere mobiliteit tegen eind 2021 20% minder CO2 uit te stoten. We engageren ons ook om ons wagenpark tegen 2025 volledig dieselvrij te maken en vrij van fossiele brandstoffen tegen 2030.

De trein als alternatief voor dienstverplaatsingen wint bovendien aan populariteit, soms gecombineerd met een bluebike-ticket of een plooifiets die het bedrijf ter beschikking stelt.

Zo'n 250 collega’s stapten ondertussen al in het fietsleaseplan van Aquafin. Ze leasen op die manier voordelig een fiets naar keuze en engageren zich om minstens één dag per week met de fiets naar het werk te komen. Bovendien ontvangen ze een fietsvergoeding voor de gereden kilometers.
Fietsende werknemers werken niet alleen mee aan een groenere mobiliteit, ze zijn ondertussen ook in beweging!

Mieuvriendelijkere wagens

Dielselwagens komen nu al niet meer in aanmerking als bedrijfswagen. Om onze vloot tegen 2025 volledig dieselvrij te krijgen, schakelt Aquafin over op alternatieve brandstoffen (CNG, elektrisch, (plugin-)hybride en benzine).

Ook de dienstvoertuigen worden systematisch vervangen door groenere varianten. Zo rijden er nu 39 lichte vrachtwagens en 22 dienstwagens op CNG op de baan. Ook 2 poolwagens werden vervangen door een elektrisch en een CNG voertuig.

satellietkantoot Aquafin in Gent

Hoe minder kilometers, hoe beter

Het vermijden of beperken van een verplaatsing is een van meest duurzame vormen van mobiliteit. Thuiswerk wordt daarom occasioneel toegestaan voor de functies waarin dat mogelijk is. Structureel kunnen onze medewerkers hun verplaatsingen verkorten door een aantal dagen in onze satellietkantoren te werken, of op de zuiveringsinstallaties die daarvoor uitgerust zijn. Ook videoconferencing kan verplaatsingen vermijden en wordt daarom aangemoedigd.

Een job in je regio?