Kerncijfers en jaaroverzicht

Op 31 december 2018 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.372 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.762 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 31december 2018

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 575.226
  Te bestemmen winst 11.100
  Balanstotaal 3.568.524
  Kapitaal en reserves   273.597
  Financiering korte termijn   203.912
  Financiering lange termijn 1.979.036

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.087
  Medewerkers VMM 56
  Medewerkers totaal 1.143

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 31december 2018

   
  Aantal 
  Waarde      (mio EUR)
  Opgeleverde projecten (1) 3.201 3.976,57
  Gegund en aanbesteed (2) 384 504,76
  Ontwerp (3) 915 1.027,14
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 1.299 1.531,9

  Jaaroverzicht