Kerncijfers en jaaroverzicht

Op 31 december 2019 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 321 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.587 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.852 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 30 juni 2019

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 298.832
  Te bestemmen winst 6.432
  Balanstotaal 3.663.098
  Kapitaal en reserves   280.036
  Financiering korte termijn   178.190
  Financiering lange termijn 2.058.185

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.107
  Medewerkers VMM 55
  Medewerkers totaal 1.162

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 30 juni 2019

   
  Aantal 
  Waarde      (mio EUR)
  Opgeleverde projecten (1) 3.244 4.022,38
  Gegund en aanbesteed (2) 383 519,24
  Ontwerp (3) 1.040 1.184,32
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 1.423 1.703,56