Groene financiering

In september 2015 gaf Aquafin als eerste Belgisch bedrijf een groene obligatie uit. Sindsdien werden al voor meer dan 200 miljoen euro aan Groene Obligaties en Groene Leningen uitgegeven.

Green Finance Framework

Om zijn duurzaamheidsobjectieven kracht bij te zetten, publiceerde Aquafin in april 2020 zijn vernieuwd Green Finance Framework. In dit framework wordt uitgelegd in welke activa Aquafin de middelen investeert die het kan ophalen door de uitgifte van Groene schuldinstrumenten.

Zoals vereist door de markt, werd ook het Green Finance Framework van Aquafin geëvalueerd door een onafhankelijke externe partij. Sustainalytics kwam tot de conclusie dat het framework geloofwaardig en impactvol is en aansluit bij de vier kerncomponenten van de Green Bond Principles en de Green Loan Principles. De projecten en activa die in het kader van het Green Finance Framework worden gefinancierd, zullen aanzienlijk bijdragen aan gezondere waterlopen.

Gebruik van de middelen en impact

Elk project bij Aquafin is rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met onze hoofdactiviteit "Duurzaam water- en afvalwaterbeheer".

De gelden die Aquafin kan ophalen onder het Green Finance Framework worden geïnvesteerd in:

  • infrastructuur voor het transport van huishoudelijk afvalwater
  • infrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater
  • infrastructuur voor de duurzame behandeling van het slib dat overblijft na de zuivering van het afvalwater
  • energieprojecten
  • diverse projecten gerelateerd aan klimaatverandering
  • projecten gerelateerd aan recuperatie van grondstoffen uit afvalwater

Aquafin engageert zich om jaarlijks te rapporteren over de impact die de geïnvesteerde middelen hebben teweeggebracht.

vis in binnenstad