Evaluatie rondleiding waterzuiveringsinstallatie

Aquafin wil graag weten wat je vond van de rondleiding. Was alles naar wens? Aan de hand van jouw feedback kunnen we altijd optimaliseren waar mogelijk.

Jouw feedback

Hoe verliep het contact met Aquafin om de rondleiding in te plannen?
Wat vond je van de locatie?
Hoe beoordeel je (de inhoud van) de presentatie?
Hoe verliep de rondleiding op de zuiveringsinstallatie zelf?
Wat vond je van de gids die de groep heeft begeleid?
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval de rondleiding bij één van onze sites). Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht om een rondleiding te krijgen. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. evaluatie van de rondleiding) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.
water in beweging