Full scale opstelling voor verwijdering van micropolluenten

Op onze RWZI Aartselaar plannen we de bouw van een opstelling op volle schaal waarmee we organische micropolluenten verwijderen na het klassieke zuiveringsproces.

In het voorjaar van 2022 start Aquafin met de bouw van een full scale opstelling voor de verwijdering van organische micropolluenten op de RWZI Aartselaar. De opstelling bestaat uit een discfilter voor de verwijdering van zwevende stoffen, gevolgd door een ozonbehandeling voor verdere afbraak van schadelijke stoffen en tot slot een behandeling met actief kool dat de resterende componenten adsorbeert.

De opstelling is een nabehandeling en wordt ingezet tussen de nabezinktanks en het lozingspunt in de beek. We gaan metingen uitvoeren op de aanwezigheid van organische micropolluenten, de toxiciteit en het hormoonverstorend effect van deze stoffen. Dat doen we zowel in het gezuiverde afvalwater als in het beekwater. De monitoring wordt opgestart in mei 2022 met het oog op een nulmeting. De nabehandeling zelf zal in het voorjaar van 2023 opgestart worden.

Wordt vervolgd...