Gemeenten en steden

Ruim 100 steden en gemeenten werken samen met Aquafin voor hun afvalwater- en hemelwaterbeheer. Wist je dat ook gemeenten gebruik kunnen maken van gezuiverd afvalwater bij langdurige droogte?

Direct aanspreekpunt voor inwoners van klant-gemeenten

Vlaamse steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en de afvoer van het huishoudelijk afvalwater in gemeentelijke riolen. Daarna nemen de verzamelriolen van Aquafin het over. Ze kunnen het bedrijf na een marktbevraging ook aanduiden als beheerder van het gemeentelijke rioolstelsel. Dat kan onder de vorm van een concessie of via een samenwerking tussen Aquafin en drinkwatermaatschappijen water-link of De Watergroep (riopact). Een gemeente kan er ook voor kiezen om zelf rioolbeheerder te blijven en alleen het echte specialistenwerk toe te vertrouwen aan Aquafin. 

Voor de inwoners van de volgende gemeenten is Aquafin het rechtstreekse aanspreekpunt voor (een deel van) de rioleringsdiensten: Boom, BornemGeel, Kasterlee, Olen, Oostkamp, Stabroek, Turnhout, Wetteren

Wil je weten wie rioolbeheerder - en aanspreekpunt - in jouw gemeente is? Aquaflanders biedt een mooi overzicht:

Rioolbeheer in Vlaanderen

Een waterbeleid met een visie

Lokale mandatarissen die verantwoordelijk zijn voor openbare werken, staan voor grote uitdagingen. Zwaar vervuilde beken zijn er niet meer, maar burgers verwachten echte klimaat -en milieuambities van hun stad of gemeente.  Ook de Europese deadline voor propere waterlopen zorgt voor een stevige druk. Aquafin stelt een haalbaar financieel actieplan voor met maximaal ecologisch effect op de waterlopen. Waarbij de investeringen die al gebeurd zijn, maximaal renderen.

Aqua houdt je op de hoogte

In ons driemaandelijks magazine Aqua lees je hoe we werken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Abonneer je gratis om het magazine in de bus te krijgen, of doorblader het online.

Naar Aqua

 

Wijs met water

Voor een leefmilieu in harmonie met water, moet er ruimte zijn voor regenwater. Letterlijk, om het te laten infiltreren in de ondergrond, bufferen of vertraagd afvoeren. Maar ook figuurlijk, door alert te zijn op kansen om water in onze omgeving te integreren.

Wateroverlast voorkomen

ruimte voor water met Aquafin