Gemeenten en steden

Ruim 100 gemeenten doen een beroep op Aquafin voor visievorming, asset management, projectmanagement, exploitatie en financiering. Ook voor realistische, uitvoerbare hemelwaterplannen werken ze graag met ons samen. Wist je dat ook gemeenten gebruik kunnen maken van gezuiverd afvalwater bij langdurige droogte?

Investeren in riolering, een race tegen de tijd

Lokale mandatarissen die verantwoordelijk zijn voor openbare werken, staan voor grote uitdagingen. Burgers hebben hoge verwachtingen van het waterbeleid van hun gemeente en ook de Europese deadline voor propere waterlopen zorgt voor een stevige druk. Bijkomend heeft de klimaatverandering de angst voor overstromingen en materiële schade doen toenemen. Aquafin helpt gemeenten om de beschikbare middelen zo zinvol mogelijk te besteden.

Miljarden tekort voor rioleringen: Aquafin stelt een haalbaar financieel actieplan voor met maximaal ecologisch effect op de waterlopen

Rioolbeheer in samenspraak met lokale besturen

De Europese kaderrichtlijn en de klimaatverandering hoeven geen doemscenario's te brengen. Gemeenten kunnen via Aquafin een beroep doen op een uitgebreid dienstenpakket voor visievorming, asset management, projectmanagement, exploitatie en financiering.

Meer over onze dienstverlening

 

camera-inspectie van riolen door Aquafin

Aquafin als aanspreekpunt voor jouw inwoners

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de inwoners van de volgende gemeenten zijn wij het rechtstreekse aanspreekpunt voor (een deel van) de rioleringsdiensten: Boom, BornemGeel, Kasterlee, Olen, Oostkamp, Stabroek, Turnhout, Wetteren

Wil je weten wie rioolbeheerder - en aanspreekpunt - in jouw gemeente is? Aquaflanders biedt een mooi overzicht:

Rioolbeheer in Vlaanderen

Samen werken aan een duurzame toekomst

Met een assetmanagementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

Meer over riolen en regenwater

Wijs met water

Voor een leefmilieu in harmonie met water, moet er ruimte zijn voor regenwater. Letterlijk, om het te laten infiltreren in de ondergrond, bufferen of vertraagd afvoeren. Maar ook figuurlijk, door alert te zijn op kansen om water in onze omgeving te integreren.

Wateroverlast voorkomen

ruimte voor water met Aquafin

Gezuiverd afvalwater als waterbron voor steden en gemeenten

Periodes van aanhoudende droogte hoeven niet zo stresserend te zijn. Wist je dat gemeenten gezuiverd water van Aquafin kunnen gebruiken voor het besproeien van grasvelden, voetbalvelden of bloemperken? Aquafin helpt het bestuur op één dag tijd aan een aanvullende waterbron.

Meer over water hergebruiken

Aquafin breekt verharding op met operatie Perforatie

Operatie Perforatie: ruim 80 inzendingen maken kans op de Aquafin prijs van 100.000 euro

Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, middenbermen, schoolspeelplaatsen of bedrijventerreinen  levert direct positieve effecten op voor de natuur en onze omgeving. Regenwater dat in de grond kan sijpelen, helpt verdroging van de bodem tegen te gaan én wateroverlast voorkomen.

Met ‘Operatie Perforatie’ richtten Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zich tot openbare besturen en iedereen die mee een stempel kan drukken op de inrichting van openbare en semi-openbare ruimten. In totaal werden er maar liefst 87 dossiers voor ontharding ingediend om kans te maken op de Aquafinprijs (totale waarde: 100.000 euro). Daarvan krijgen er 11 ook effectief een financieel duwtje in de rug van Aquafin:

Straatcomité Ernest Claesstraat, Herentals

Een brede doodlopende straat en de bijhorende rotonde worden onthard om er voor de buurt een groene ontmoetings- en speelplek te creëren waar het fijn is om buurtfeesten te houden of gewoon veilig te spelen.

Korte Veluwestraat, Mechelen

Op vraag van en met de medewerking van de bewoners wordt deze doodlopende straat omgetoverd tot een groene oase midden in de stad.

Scouts 34ste Sint-Lodewijk, Hemiksem

Van de verharde buitenspeelplaats wil deze Scoutsgroep een duurzame, kindvriendelijke ruimte maken.

Gemeente Oostkamp (ingediend door Studiebureau Jonckheere)

De gemeente wil de circulatie op een plein veranderen. Door er meer groen en waterdoorlatende bestrating te voorzien, wordt het een fijne ontmoetingsplaats.

Gents Milieufront

Veertien families uit de Désiré Toeffaertstraat in Gentbrugge stappen mee in het project om hun gevel of verharde voortuin om te toveren tot een heuse tuin.

Stad Vilvoorde

De Groenstraat en Wilgenstraat worden onthard en de nadruk zal komen te liggen op het zachte verkeer en op het verblijven.

Triangel school, Booischot

De betonklinkers maken plaats voor de ‘Triangeltuin’ en er komt enkel nog (half waterdoorlatende) verharding waar het echt moet. De school wil hiermee het ruimtebeslag terugdringen en inzetten op natuur en gebruik van regenwater.

Sint-Laurens scholengroep, Wachtebeke

Door het ontharden van de grijze speelplaats ziet de school een uitgelezen kans om een groene, nuttige en educatieve ontmoetings- en belevingsplaats te creëren voor zichzelf en voor de omgeving. Met verschillende buurt(verenigingen) werden mogelijke samenwerking al onderzocht.

De Zonnewijzer, Leuven

Deze school wil van de speelplaats een leerplaats maken waar de kinderen contact hebben met aarde en natuur. Een groene omgeving zonder verharding vindt de school bovendien essentieel om rust te brengen als afwisseling met de focus in de klas.

Sint-Antoniusschool, Meulebeke

Het is de droom van deze school om de betonnen speelplaats om te toveren tot een groen speelparadijs.

HASP-O, Zepperen

Een groepje laatstejaars van deze middelbare school koos ervoor om hun eindwerk te maken rond ‘Operatie Perforatie’. Ze breken een deel van de speelplaats op en richten het groen in. Door de interactie met de achterliggende gracht en het bos, willen ze meer biodiversiteit in hun schoolomgeving brengen. Allemaal met toestemming van de school uiteraard.

Op zoek naar technische documenten?

Wonen, werken en ontspannen op en langs het water kan weer dankzij de verbeterde waterkwaliteit.

water in de stad