Gemeenten en steden

Ruim 100 gemeenten doen een beroep op Aquafin voor visievorming, asset management, projectmanagement, exploitatie en financiering. Ook voor realistische, uitvoerbare hemelwaterplannen werken ze graag met ons samen. Wist je dat ook gemeenten gebruik kunnen maken van gezuiverd afvalwater bij langdurige droogte?

Investeren in riolering, een race tegen de tijd

Lokale mandatarissen die verantwoordelijk zijn voor openbare werken, staan voor grote uitdagingen. Burgers hebben hoge verwachtingen van het waterbeleid van hun gemeente en ook de Europese deadline voor propere waterlopen zorgt voor een stevige druk. Bijkomend heeft de klimaatverandering de angst voor overstromingen en materiële schade doen toenemen. Aquafin helpt gemeenten om de beschikbare middelen zo zinvol mogelijk te besteden.

Miljarden tekort voor rioleringen: Aquafin stelt een haalbaar financieel actieplan voor met maximaal ecologisch effect op de waterlopen

Rioolbeheer in samenspraak met lokale besturen

De Europese kaderrichtlijn en de klimaatverandering hoeven geen doemscenario's te brengen. Gemeenten kunnen via Aquafin een beroep doen op een uitgebreid dienstenpakket voor visievorming, asset management, projectmanagement, exploitatie en financiering.

Meer over onze dienstverlening

 

camera-inspectie van riolen door Aquafin

Aquafin als aanspreekpunt voor jouw inwoners

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. In de volgende gemeenten zijn wij het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor een (een deel van de) rioleringsdiensten: Boom, BornemGeel, Kasterlee, Olen, Oostkamp, Stabroek, Turnhout, Wetteren

Wil je weten wie rioolbeheerder - en aanspreekpunt - in jouw gemeente is? Aquaflanders biedt een mooi overzicht:

Rioolbeheer in Vlaanderen

Samen werken aan een duurzame toekomst

Met een assetmanagementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

Meer over riolen en regenwater

Wijs met water

Voor een leefmilieu in harmonie met water, moet er ruimte zijn voor regenwater. Letterlijk, om het te laten infiltreren in de ondergrond, bufferen of vertraagd afvoeren. Maar ook figuurlijk, door alert te zijn op kansen om water in onze omgeving te integreren.

Wateroverlast voorkomen

ruimte voor water met Aquafin

Gezuiverd afvalwater als waterbron voor steden en gemeenten

Periodes van aanhoudende droogte hoeven niet zo stresserend te zijn. Wist je dat gemeenten gezuiverd water van Aquafin kunnen gebruiken voor het besproeien van grasvelden, voetbalvelden of bloemperken? Aquafin helpt het bestuur op één dag tijd aan een aanvullende waterbron.

Meer over water hergebruiken

Aquafin breekt verharding op met operatie Perforatie

Operatie Perforatie: ruim 80 inzendingen maken kans op de Aquafin prijs van 100.000 euro

Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, middenbermen, schoolspeelplaatsen of bedrijventerreinen  levert direct positieve effecten op voor de natuur en onze omgeving. Regenwater dat in de grond kan sijpelen, helpt verdroging van de bodem tegen te gaan én wateroverlast voorkomen.

Met ‘Operatie Perforatie’ richten Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zich tot openbare besturen en iedereen die mee een stempel kan drukken op de inrichting van openbare en semi-openbare ruimten. De beste projecten ontvangen een financiële aanmoediging van Aquafin. Welke dat zijn, wordt bekend gemaakt op het congres Publieke Ruimte 2019.

Op zoek naar technische documenten?

Wonen, werken en ontspannen op en langs het water kan weer dankzij de verbeterde waterkwaliteit.

water in de stad