Hemelwater

Water- en omgevingsadvies concept

Water- en Omgevingsadvies

Wat is er in praktijk mogelijk om een straat, wijk of kern in de gemeente klimaatrobuust te maken? En wat is de impact van die mogelijkheden op de waterbalans in een bepaalde regio? Benut elke boven- én ondergrondse water-kans met ons water- en omgevingsadvies! 
Lees meer
Hemelwaterplan

Hemelwater- en droogteplannen

In de hemelwater- en droogteplannen die we opmaken voor gemeenten, leggen we niet alleen de knelpunten bloot maar reiken we ook oplossingen aan op maat van de specifieke situaties.
Lees meer
Hemelwater infiltreren

Hemelwater infiltreren

Regenwater laten infiltreren in de bodem kan in principe overal. Toch zijn de mogelijkheden niet altijd gekend en spelen randvoorwaarden een belangrijke rol in de keuze van het soort infiltratie. Ontdek hoe je infiltratie alle kansen geeft.
Lees meer
water bufferen vergroot biodiversiteit

Hemelwater bufferen en hergebruiken

Waar infiltratie geen optie is, loont het de moeite om als volgende stap na te denken over buffering en hergebruik. Openbaar domein kan perfect verschillende functies hebben.
Lees meer

Alle maatregelen voor het publieke domein in een overzicht

Creatieve oplossingen van gemeenten

bovengrondse infiltratie publieke ruimte

Blauwgroenvlaanderen.be inspireert om ruimte te maken voor water

Gemeenten en studiebureaus die voorbeelden van concrete projecten zoeken, vinden die handig verzameld op een website van Aquafin en Vlario.
Lees meer
Proeftuin boomaanplantingen Antwerpen

Bomen krijgen watervoorraad tegen verdroging

Over het veranderende klimaat zijn figuurlijk al heel wat bomen opgezet. Op Linkeroever startte Antwerpen een proefproject rond buffer- en infiltratiesystemen bij bomen. Gezonde bomen én extra opvang van hemelwater zijn het doel.
Lees meer

Proefprojecten met toekomst

Infiltrerende onderfundering

De eerste aanleg van een waterinfiltrerende wegopbouw onder een klassiek wegdek is een feit. Aquafin werkte dit innovatieve concept uit en paste het al toe in een project in Staden.
Lees meer

Internationale prijs voor innovatief watersysteem

Bluebloqs is een compacte oplossing van het Nederlandse Field Factors om vervuild regenwater lokaal te zuiveren, op te slaan en opnieuw te gebruiken. Als partner in het project bouwde en exploiteert Aquafin een proefopstelling op zijn rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aartselaar. We gaan er na in welke mate de biofilter verschillende vormen van verontreiniging kan verwijderen.
Lees meer

50 tot 70% van het watergebruik in huishoudens vereist geen drinkwaterkwaliteit.
80 tot 90 % van het watergebruik in commerciële gebouwen kan gebeuren met gerecycleerd water

3 stappen van waterveiligheid

Het is  ruimtelijk én economisch niet mogelijk om elke extreme bui op te vangen. Met een doordachte inrichting van de publieke ruimte is het wel mogelijk om de gevolgen te beperken. Aquafin werkt voor nieuwe projecten in drie stappen:

3trapsbenadering