Hemelwater bufferen en hergebruiken

Openbaar domein kan perfect twee functies hebben. Denk aan speelpleinen of skatepistes die tijdens een hevige bui onder water komen te staan en na de bui weer opdrogen, of wadi's in parken. 

Bovendien is een buffer een perfecte opslag voor regenwater om te gebruiken tijdens droge periodes. Tegenwoordig kan je buffervolumes zelfs slim sturen zodat het water beschikbaar is waar en wanneer jij dat wil. Wanneer je de bufferfunctie combineert met een zuivering, wordt het regenwater voor nog meer toepassingen geschikt.

Bufferen voor vertraagde afvoer

Bufferbekken van Aquafin

Aanleg van bijkomend buffervolume

Als hemelwater ter plaatse houden door infiltratie niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, dan kan je ervoor kiezen om het (deels) vertraagd af te voeren. Bij buffering voor vertraagde afvoer, moet het bestaande grachtenstelsel maximaal gebruikt en eventueel uitgebreid worden. Wanneer dat niet kan, is een buffervolume een optie. Een knijpconstructie vertraagt het water en houdt het op. Daardoor wordt het buffervolume gevuld en lopen slechts kleine hoeveelheden over langere tijd naar de riolering of een waterloop. 

Buffervolumes kunnen zowel ondergronds als bovengronds aangelegd worden. Het verschil met een infiltratiebekken is dat ze geen water doorlaten naar de omgeving. Let wel op dat niet-waterdichte buffers niet drainerend worden uitgevoerd en dus grondwater binnentrekken!

 

Hoe een bekken ecologisch inrichten?

Een bufferbekken heeft altijd een zekere ecologische voetafdruk omwille van de ruimte die het inneemt en de materialen die gebruikt worden. Maar als je het goed aanpakt, kan het bekken ecologisch toch ook veel meerwaarde bieden. Door rekening te houden met aspecten als de locatie, oriëntatie, vorm, variërende bodemdiepte en beplanting van de oevers, wordt een bufferbekken niet alleen waterbouwkundig maar ook op vlak van biodiversiteit een succes.

Seizoensberging

Om de grote verschillen in waterpeilen tussen winter en zomer op te vangen, kan je extra volume reserveren voor oppervlaktewater. Een andere mogelijkheid is om een specifieke ruimte te voorzien voor seizoensberging. Zo'n reservoir staat dan in de zomermaanden droog en wordt in de winter gevuld. In de droge zomermaanden kan de ruimte een andere invulling krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een openluchttheater of voor concerten.

Er zijn verschillende types van seizoensberging. Hoe je ze kan inrichten en waaraan je moet denken, lees je  op onze website www.blauwgroenvlaanderen.be.