Hemelwater bufferen en hergebruiken

Waar infiltratie geen optie is, loont het de moeite om als volgende stap na te denken over buffering en hergebruik. Piekbelastingen van het rioolstelsel kan je afvlakken door het water tijdelijk op te houden en vertraagd af te voeren. Of nog beter: door het lokaal te hergebruiken.

Buffervolumes worden opgelegd door en besproken met de waterloopbeheerder. Tegenwoordig wordt er veel meer holistisch gekeken naar de inplanting van bekkens, over gemeentegrenzen heen. Ook een meer ecologische inrichting voor een hogere belevingswaarde en meer biodiversiteit wint terrein.

bekken

Bufferen voor vertraagde afvoer

Als hemelwater ter plaatse houden door infiltratie niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, dan kan je ervoor kiezen om het (deels) vertraagd af te voeren. Bij buffering voor vertraagde afvoer, moet het bestaande grachtenstelsel maximaal gebruikt en eventueel uitgebreid worden. Wanneer dat niet kan, is een buffervolume een optie. Een knijpconstructie vertraagt het water en houdt het op. Daardoor wordt het buffervolume gevuld en lopen slechts kleine hoeveelheden over langere tijd naar de riolering of een waterloop. 

Buffervolumes kunnen zowel ondergronds als bovengronds aangelegd worden. Het verschil met een infiltratiebekken is dat ze geen water doorlaten naar de omgeving. Let wel op dat niet-waterdichte buffers niet drainerend worden uitgevoerd en dus grondwater binnentrekken!

Meer en meer wordt gekozen voor buffervolumes met een ecologische inrichting. Dat kan perfect als vijver of als buffer met natuurvriendelijke oevers.

 

Seizoensberging

Om de grote verschillen in waterpeilen tussen winter en zomer op te vangen, kan je extra volume reserveren voor oppervlaktewater. Een andere mogelijkheid is om een specifieke ruimte te voorzien voor seizoensberging. Zo'n reservoir staat dan in de zomermaanden droog en wordt in de winter gevuld. In de droge zomermaanden kan de ruimte een andere invulling krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een openluchttheater of voor concerten.

Er zijn verschillende types van seizoensberging. Hoe je ze kan inrichten en waaraan je moet denken, lees je hier.

Bufferen voor hergebruik

Veel duurzamer dan het kostbare regenwater te laten weglopen, is om het bij te houden voor hergebruik. Op dat moment wordt ook de kwaliteit van het regenwater belangrijk. Want regenwater dat afstroomt van daken of wegen, neemt op zijn weg deeltjes vervuiling mee.
Hieronder vind je enkele voorbeelden van bufferstystemen met een zuiverende werking. Meer en meer worden ook slimme sturingen ingezet om het water daar te krijgen waar het nodig is.