"De bodem is slecht waterdoorlatend"

We zitten op leem- of kleigrond. Hier dringt niets in de bodem.

grondtypes

Bijna elk grondtype is geschikt voor infiltratie

Met uitzondering van zware kleigrond is infiltratie mogelijk in elk type bodem. Weliswaar niet overal in dezelfde mate. Het spreekt voor zich dat water veel makkelijker in zandgrond doordringt dan in leemgrond bijvoorbeeld. Het komt erop neer dat, hoe zwaarder de grond, hoe meer je zal moeten ontharden om een bepaalde hoeveelheid water te infiltreren. In dat geval kan je ook enkel de lichtere buien opvangen met infiltratie en zal je nog altijd een overloop moeten voorzien voor de zwaardere buien.

Volgens een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (Bram Vogels) is infiltratie altijd mogelijk behalve in deze gevallen:

  • de verzadigde hydraulische doorlatendheid (Ksat) kleiner is dan 10-7 m/s
  • als er geen plaats is naast de weg, er bouwklasse <8 geldt en het gemiddelde grondwaterpeil ondieper is dan 80 cm
  • in waterwingebieden type I of II

Meer over testen doorlatendheid

Inspiratie opdoen bij andere gemeenten?