"De grondwatertafel staat te hoog"

Het grondwater staat zodanig hoog dat er geen regenwater meer bij kan in de bodem.

gracht Spanjaardshoek

Infiltratie kan overal

Een hoge grondwatertafel is een randvoorwaarde die het aantal mogelijkheden van te gebruiken infiltratiesystemen inderdaad enorm beperkt. Zeker ondergrondse systemen komen in dit geval niet meer in aanmerking. Maar dat betekent niet dat infiltratie onmogelijk is.

Het komt erop aan om boven de grondwatertafel te blijven. Dit kan door middel van oppervlakkige infiltratiekommen en wadi's of ook door minder te verharden. Hoe minder verharding, hoe meer rechtstreekse infiltratie zonder moeite. Het water tijdelijk bufferen en vertraagd afvoeren, is ook een optie.

Ook grachten komen nog steeds in aanmerking. Door stuwen aan te leggen zal er in de winter continu water in de gracht staan maar zal er geen grondwater gedraineerd worden. Alle volume boven de grondwatertafel zal nog steeds beschikbaar zijn. In veel gevallen zal de gracht in de zomer wel volledig droog komen te staan.

Zo leg je infiltratiekommen aan