"De hellingsgraad is te groot"

Je kan geen water laten infiltreren op een helling, het stroomt dan gewoon af.

buffer op helling

Voorzie buffermogelijkheden op de helling

Een grote hellingsgraad is net als een hoog grondwaterpeil of leem- en kleigrond een randvoorwaarde waarmee moet rekening gehouden worden bij het ontwerp van de infiltratievoorzieningen. Zo moet een infiltratiekom of wadi best dwars op de helling geplaatst worden. Een gracht kan uitgerust worden met voldoende stuwen. De beste manier om afstroming tegen te gaan, is zoals overal zo weinig mogelijk verharding.

Beplanting van wadi's of grachten zal ook helpen om het water beter vast te houden en het afstromende water te remmen. De mogelijkheid om water op te houden, moet altijd gecombineerd worden met de nodige afvoercapaciteit, zodat bij hevige piekbuien het water wel voldoende kan afgevoerd worden.

In Overijse heeft Aquafin dit concept toegepast op de Zuidflank, een groene helling die werd omgevormd naar een recreatie- en ontspanningszone. Vroeger veroorzaakte het afstromende water van deze helling regelmatig wateroverlast in het centrum van Overijse. Sinds de werken is dit probleem van de baan én hebben de bewoners er een aangename recreatieruimte bij.