"We hebben vandaag geen probleem"

Onze gemeente heeft geen last van overstromingen of lokale wateroverlast.

Wat niet is, kan nog komen!

Mogelijk zijn er op heden inderdaad geen problemen met de waterafvoer. Wanneer er werken gepland zijn, is het belangrijk om gelijk maximaal in te zetten op bronmaatregelen zodat er ook in de toekomst geen problemen zijn.

Problemen zijn ook niet altijd zichtbaar in de directe omgeving maar soms wel op verdere afstand. Misschien overstroomt er af en toe wel een beek enkele kilometers verderop of liggen de akkers er in de wijde omgeving elke zomer kurkdroog bij.

Door de klimaatverandering zullen buien in de toekomst bovendien nog intensiever worden. Riolen die vandaag worden aangelegd, zijn al groter gedimensioneerd dan vroeger. Overal buizen voorzien die élke bui aankunnen, ook in de toekomst, is economisch en maatschappelijk niet te verantwoorden. Het komt er dus op aan om andere manieren te zoeken die een tijdelijk teveel aan water kunnen opvangen en vertraagd weer afgeven. Het regenwater bijhouden om te gebruiken in een volgende droge periode, is ook een goed idee. Want ook droogteperiodes zullen hoe langer hoe meer voorkomen. In een dichtbebouwde omgeving zorgt water bovendien voor een verkoelend effect op warme dagen.

Inzetten op infiltratie is dus altijd zinvol, ook al is de impact ervan niet altijd in de directe omgeving zichtbaar.

Benieuwd hoe andere gemeenten wateroverlast en droogte aanpakken?