"We willen een andere invulling geven aan de ruimte"

Er zijn parkeerplaatsen nodig en een pleintje om te voetballen.

Oostkamp speelzone Egelantierenwijk

Wees creatief!

Een speelzone of parkeerplaatsen hoeven niet (helemaal) verhard te zijn. Door verschillende functies te combineren, haal je bovendien het maximum uit de beschikbare open ruimte. Zo kunnen pleintjes bijvoorbeeld een beetje verlaagd worden aangelegd met veel groen en op een manier zodat het regenwater van omliggende verharding er makkelijk naar kan afwateren. In droge periodes kunnen kinderen er spelen in een natuurlijke omgeving. Bij regen dient het plein als bufferbekken of infiltratiezone.

Beeld: MAARCH

Verschillende functies combineren?