Projecten met regenwater

Hoe hou je bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met zware regenbuien die meer en meer voorkomen? Denken dat alles ondergronds kan afgevoerd worden, is immers een illusie. Dat zou trouwens zonde zijn, want er zijn heel wat alternatieven die meerdere functies combineren: water bufferen, beleving en recreatie, meer biodiversiteit, …

50 tot 70% van het watergebruik in huishoudens vereist geen drinkwaterkwaliteit.
80 tot 90 % van het watergebruik in commerciële gebouwen kan gebeuren met gerecycleerd water

Bredere inspiratie nodig?

  • In de databank van Publieke Ruimte vind je heel wat voorbeelden van Vlaamse stadsinrichtingsprojecten waarin vernieuwend wordt omgegaan met regenwater.
  • Het platform Amsterdam Rainproof heeft een toolbox samengesteld voor burgers, professionals en ambtenaren. Daarin worden inspiratie, informatie en initiatieven samengebracht om Amsterdam (en andere steden of gemeenten) rainproof te maken.
  • Het klimaat past ook in jouw straatje. De waarde van klimaatbestendig inrichten. Voorbeeldboek van het Kenniscentrum Techniek van de universiteit van Rotterdam. Het  toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten.
  • De Nederlandse stichting RIONED heeft een publicatie samengesteld waarin de stappen om te komen tot een klimaatadaptatie op stadsniveau beschreven wordt.
picknick op verharde grond