Blauwgroen advies

Hoe breng je de visie uit een hemelwaterplan in de praktijk? Welke scenario's zijn er mogelijk en wat is hun impact op de waterbalans in een bepaalde regio? Hoe zet ik bij de heraanleg van een straat maximaal in op klimaatrobuustheid? Benut elke boven- én ondergrondse water-kans met ons blauwgroen advies!

blauwgroenadvies

Advies op 3 niveaus

Heel wat steden en gemeenten hebben intussen een hemelwater- en droogteplan laten opmaken. Zo'n plan is een visie op middellange en lange termijn over hoe om te gaan met hemelwater op het grondgebied. Wil je echt geen enkele water-kans laten liggen? Doe dan een beroep op ons blauwgroen advies om kansen te benutten voor meer biodiversiteit, recreatie,  een hoger welzijn of sociale verbinding. Zo haalt jouw gemeente het maximale uit ieder project, op elk vlak.

Visie

De visie die is vastgelegd in het hemelwater- en droogteplan is de basis. Als dat er nog niet is, dan ontwikkelen we eerst een visie voor het gebied van jouw project of waar het probleem zich voordoet. We kijken hierbij heel breed en gaan na wat de beste bestemming is voor het hemelwater.

Ontwerp

Grijze, blauwe, groene en circulaire infrastructuur kunnen elkaar versterken in een klimaatrobuust en kostenbewust ontwerp. Inrichtingen, scenario-analyses & waterbalans voor (semi-) publieke ruimte? Wij zijn je partner.

Realisatie

Je maakt gebruik van alle kennis en operationele ervaring die onze verschillende experten te bieden hebben:

  • omgevingsingenieurs met ruimtelijke en hydraulische kennis
  • biodiversiteitsspecialisten
  • R&D en innovatiespecialisten
  • experten onderhoud en levenscyclus
  • experten in uitvoering en kostenbeheersing van de voorziene technieken

Vraag meer uitleg

 

Inspiratie voor optimaal gebruik van regenwater

Naar een veilig en veerkrachtig ecosysteem