Jaarverslagen

Een kantelmoment voor Aquafin

Begin 2022 staan we op een kantelmoment voor Aquafin. We nemen dit jaar namelijk afscheid van een 'beheersovereenkomst' en kijken uit naar een nieuwe 'samenwerkingsovereenkomst' met het Vlaamse Gewest. Veel meer dan een verschil in woorden, zal die nieuwe samenwerking zichtbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We krijgen het vertrouwen van het Gewest om autonoom bovengemeentelijke projecten te definiëren die een match vormen met de investeringen op gemeentelijk niveau en daardoor maximaal ecologisch renderen. Alle nieuwe projecten vanaf dit jaar zullen dan ook tot stand komen in overleg met en met het engagement van de betrokken stakeholders.

In 2021 brachten we voor 196 miljoen euro aan nieuwe bovengemeentelijke en voor 109 miljoen euro aan projecten voor gemeenten op de markt. Een totale projectwaarde van 176 miljoen euro konden we vorig jaar afwerken en opleveren aan het Vlaamse Gewest. We stelden vast dat een schaarste aan grondstoffen niet alleen de opstart van werken vertraagde, maar ook duidelijk een invloed had op de prijzen.

Asset management wordt almaar belangrijker

De investeringen voor het in stand houden van bestaande infrastructuur worden almaar belangrijker. In 2021 voerden we voor 41 miljoen euro aan projecten uit in het kader van asset management. De herinvesteringswaarde van het patrimonium dat we beheren, bedraagt ca. 7 miljard euro. Door de groei, maar vooral door de veroudering van onze assets stijgt de budgettaire behoefte aan herstellingen en vervangingen jaar na jaar. Tegen 2030 verwachten we ongeveer het dubbele budget van vandaag nodig te hebben om de infrastructuur performant te houden.

Stijgende focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werken aan propere waterlopen is en blijft onze core business. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt daarin wel een steeds grotere rol. Want hoewel onze infrastructuur een nobel doel dient, heeft ze onvermijdelijk ook een ecologische voetafdruk. Via onderzoek en innovatie zoeken we voortdurend naar manieren om die negatieve impact te verkleinen en de meerwaarde te vergroten.

Vorig jaar startten we bijvoorbeeld een eerste biomethaaninstallatie op om ons ruw biogas nog beter te benutten. En met een digitaal platform bieden we steden en gemeenten sinds 2021 een heldere kijk op de toestand van hun rioolstelsel.

Ondertussen zetten we met de steun van het Vlaamse Gewest volop in op de digitalisering van de waterketen. Zo kan onze infrastructuur veel meer functies vervullen in de toekomst die een antwoord bieden op ecologische en klimaatuitdagingen.

Meer over duurzaam ondernemen

Partner voor gewest en gemeenten

Activiteiten

kinderen aan de beek