Jaarverslagen

Een kantelmoment voor Aquafin

2022 was een kantelmoment voor Aquafin. We namen afscheid van een 'beheersovereenkomst' en werkten toe naar een nieuwe 'samenwerkingsovereenkomst' met het Vlaamse Gewest. Veel meer dan een verschil in woorden, zal die nieuwe samenwerking zichtbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We krijgen het vertrouwen van het Gewest om autonoom bovengemeentelijke projecten te definiëren die een match vormen met de investeringen op gemeentelijk niveau en daardoor maximaal ecologisch renderen. Alle nieuwe projecten zullen dan ook tot stand komen in overleg met en met het engagement van de betrokken stakeholders.

Asset management wordt almaar belangrijker

De investeringen voor het in stand houden van bestaande infrastructuur worden almaar belangrijker. In 2021 voerden we voor 41 miljoen euro aan projecten uit in het kader van asset management. De herinvesteringswaarde van het patrimonium dat we beheren, bedraagt ca. 7 miljard euro. Door de groei, maar vooral door de veroudering van onze assets stijgt de budgettaire behoefte aan herstellingen en vervangingen jaar na jaar. Tegen 2030 verwachten we ongeveer het dubbele budget van vandaag nodig te hebben om de infrastructuur performant te houden.

Stijgende focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werken aan propere waterlopen is en blijft onze core business. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt daarin wel een steeds grotere rol. Want hoewel onze infrastructuur een nobel doel dient, heeft ze onvermijdelijk ook een ecologische voetafdruk. Via onderzoek en innovatie zoeken we voortdurend naar manieren om die negatieve impact te verkleinen en de meerwaarde te vergroten.

In 2021 startten we bijvoorbeeld een eerste biomethaaninstallatie op om ons ruw biogas nog beter te benutten. Na een positieve evaluatie zitten begin 2023 3 nieuwe soortgelijke projecten in de steigers. En ons vernieuwde kantoor in Aartselaar was in 2022 onze primeur om riothermie toe te passen. De ruimten worden verwarmd en gekoeld met gerecupereerde energie uit de afvalwatercollector in de straat. Ondertussen onderzoeken we met enkele tientallen bedrijven/projectontwikkelaars of de technologie ook op hun project kan toegepast worden.

Met de steun van het Vlaamse Gewest zetten we daarnaast volop in op de digitalisering van de waterketen. Zo kan onze infrastructuur veel meer functies vervullen in de toekomst die een antwoord bieden op ecologische en klimaatuitdagingen.

Meer over duurzaam ondernemen

Partner voor gewest en gemeenten

Activiteiten

kinderen aan de beek