Jaarverslagen

Een bijzonder jaar

2020 was op zijn zachtst gezegd een bijzonder jaar. De uitbraak van de coronapandemie legde een enorme druk op het sociale en economische leven. Toch kon Aquafin tijdens de eerste lockdown in het voorjaar snel schakelen zodat de impact op de resultaten beperkt bleef. Honderden medewerkers werkten van het ene op het andere moment continu van thuis uit en in onze operationele teams werden onmiddellijk de nodige maatregelen genomen om veilig te kunnen werken. Het transporteren en zuiveren van afvalwater is een essentiële dienst en die activiteit liep dan ook ononderbroken door. Meer zelfs, we werken sinds de zomer mee aan een Vlaams onderzoek en aan het nationale surveillance-onderzoek van Sciensano die beide gericht zijn op de detectie van restanten van het coronavirus in rioolwater om lokale uitbraken in kaart te brengen.

Een aantal van de rioleringswerven waar Aquafin bouwheer was, werd wel tijdelijk stilgelegd op initiatief van de aannemers omdat de coronamaatregelen niet altijd konden gerespecteerd worden. Aquafin nam quasi onmiddellijk het voortouw om een leidraad uit te werken met de sector en de overheid voor een veilige heropstart van de werven. Dankzij de goede samenwerking tussen de projectpartners waren tegen eind april bijna alle werkzaamheden hervat. Ondanks de moeilijke omstandigheden konden we ons engagement naar de sector waarmaken en brachten we voor 269 miljoen euro aan nieuwe projecten op de markt. We slaagden er ook in om voor 176 miljoen euro aan projecten op te leveren aan het Vlaamse Gewest, waarvan voor 34 miljoen euro in het kader van asset management.

Maatschappelijke uitdagingen

Behalve corona domineerde in 2020 opnieuw de droogte en de daarmee gepaard gaande waterschaarste het nieuws gedurende meerdere maanden. Dat Aquafin algemeen erkenning geniet als specialist inzake slim omgaan met water, bewijst onze sterke vertegenwoordiging in de Blue Deal. In dit multisectoriële plan van aanpak van de Vlaamse Regering, zetelt algemeen directeur Jan Goossens in de High Level Taskforce en werd een expert van Aquafin aangesteld als projectcoördinator. Hoewel van groot belang, is de impact van langdurige droogte slechts één van de vele uitdagingen in onze sector. Aquafin benadert ze met een frisse blik en geeft innovatie daarbij alle kansen. De eerste resultaten van twee jaar verhoogde focus op innovatie werden vorig jaar zichtbaar in enkele duurzame concepten met een maatschappelijke meerwaarde. Want dat is tenslotte de kern van ons strategisch kompas: relevant zijn voor de samenleving en het milieu. Zo zetten we concrete stappen voor de bouw van een eerste installatie die biomethaan produceert uit de vergisting van slib.

Meer over duurzaam ondernemen

Green Finance Framework

Ook bij kredietverstrekkers merken we een almaar groeiende interesse om te investeren in projecten met een duurzaam karakter. We speelden daarop in door in het voorjaar, mét succes, een eerste groene obligatie op de markt te brengen onder een gloednieuw Green Finance Framework. Het is maar één voorbeeld van hoe we door te luisteren naar en te verbinden met onze stakeholders antwoorden vinden op hun behoeften. Die aanpak zal ook centraal staan in de nieuwe, coördinerende rol die we toegewezen kregen van het Vlaamse Gewest om de gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen beter op elkaar af te stemmen en om synergieën op te zetten voor een efficiënter waterbeheer.

Partner voor gewest en gemeenten

Activiteiten

kinderen aan de beek