Kelderenquête

We ontwerpen dit project met de grootste zorg om te vermijden dat er wateroverlast door onze werken zou ontstaan. Daarom is het belangrijk dat we vooraf beschikken over alle informatie omtrent uw kelderaansluitingen en de aansluiting van uw regenwaterput op de riolering.

Persoonlijke gegevens

Contacteer mij via telefoon:

Of contacteer mij via mail:

Kelderaansluitingen
Zijn er in uw woning ondergrondse ruimten (dit zijn ruimten beneden straatniveau) met een afvoer naar de riolering (bijvoorbeeld van wasmachine, vaatwas, lavabo, toilet, afvoerputje, …)?

Indien ja, gelieve volgende vragen te beantwoorden:

Is deze aansluiting gerealiseerd d.m.v. een pomp?
Is deze aansluiting op een andere manier beveiligd tegen terugstroming vanuit de straatriool (bijvoorbeeld via een terugslagklep) ?
Heeft u in het verleden reeds via deze aansluiting water in uw kelder binnen gekregen ?

Regenwaterput
Heeft u een regenwaterput?

Indien ja, gelieve volgende vragen te beantwoorden:

Heeft deze een overloop naar de riolering?
Is deze overloop beveiligd tegen terugstroming vanuit de straatriool (bijvoorbeeld via een pomp of terugslagklep) ?

Je persoonsgegevens

Aquafin verzamelt voor het realiseren van haar taak van algemeen belang of in opdracht van de gemeente/stad, in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) in het kader van de ontwerpstudie voor het rioleringsproject dat binnenkort start in uw buurt. Aquafin bewaart uw gegevens tot de definitieve oplevering van het gehele project. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw gegevens maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen.  Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.