Meer bos voor Vlaanderen!

Tegen 2024 wil de Vlaamse Regering 4.000 ha meer bos in Vlaanderen. Dat is goed voor het klimaat maar ook voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Bossen beschermen ook tegen erosie, bieden verkoeling en zuiveren de lucht. Aquafin doet mee en plant jaarlijks 10.000 m² bos aan op zijn terreinen.

Meer bos

Alle beetjes helpen

Meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft Aquafin over heel Vlaanderen. De terreinen grenzen vaak aan natuurgebied en liggen altijd in de nabijheid van een waterloop. De stukken die niet bebouwd zijn, richten we zo natuurvriendelijk mogelijk in. Zo dragen we ons steentje bij tot meer biodiversiteit.

Open delen van de terreinen waar in de nabije toekomst geen uitbreiding van de waterzuivering voorzien is, komen in aanmerking voor de aanplanting van bomen voor het 'meer bos'-project. Dat zijn meestal geen grote oppervlaktes maar ook kleinere stukjes bebossing maken al een verschil.

Volg onze acties

In het najaar van 2020 werd een eerste oppervlakte van 0,8 ha aangeplant op onze RWZI Halen. De jaren nadien volgden nog meer bosaanplantingen op onze installaties over heel Vlaanderen. Eind 2022 stond de teller op 38.171 m² of bijna 4 hectare. Het gaat telkens om relatief kleine, maar betekenisvolle groene mini-oases die er bijkomen en een verschil maken voor de buurt. Want waar het kan, stellen we het extra bos gedeeltelijk of volledig open voor derden zodat ook wandelaars en buurtbewoners kunnen meegenieten van het groen. 

Zo verplaatsten we bij de aanplantingen op onze RWZI Herentals in 2022 bijvoorbeeld een hoge draadafsluiting dichter naar de installatie. De afsluiting belemmerde de integratie met de omliggende natuur omdat ze een barrière vormde voor grotere dieren zoals egels, vossen, hazen en reeën die in het gebied voorkomen. We maakten van de gelegenheid gebruik om het bestaande bosgebied uit te breiden met nog 105 m², een ruimte die voortaan open is voor mens en dier. Natuurpunt doet het groenbeheer.

Je kan onze aanplantingen voor 'meer bos' volgen op bosteller.be