Meer bos voor Vlaanderen!

Tegen 2024 wil de Vlaamse Regering 4.000 ha meer bos in Vlaanderen. Dat is goed voor het klimaat maar ook voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Bossen beschermen ook tegen erosie, bieden verkoeling en zuiveren de lucht. Aquafin doet mee en zal jaarlijks 10.000 m² bos aanplanten op zijn terreinen.

meer bos

Alle beetjes helpen

Meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft Aquafin over heel Vlaanderen. De terreinen grenzen vaak aan natuurgebied en liggen altijd in de nabijheid van een waterloop. De stukken die niet bebouwd zijn, richten we zo natuurvriendelijk mogelijk in. Zo dragen we ons steentje bij tot meer biodiversiteit.

Open delen van de terreinen waar in de nabije toekomst geen uitbreiding van de waterzuivering voorzien is, komen in aanmerking voor de aanplanting van bomen voor het 'meer bos'-project. Dat zijn meestal geen grote oppervlaktes maar ook kleinere stukjes bebossing maken al een verschil.

Volg onze acties

In het najaar van 2020 werd een eerste oppervlakte van 0,8 ha aangeplant op onze RWZI Halen. Ondertussen kwamen er ook op onze installaties in Merelbeke (0,15 ha), Balen (0,09 ha) en Duffel (0,17 ha) stukjes bos bij. Waar het kan, maken we dit toegankelijk voor de buurt.

Je kan onze aanplantingen voor 'meer bos' volgen op bosteller.be