Masterproef Bemaling

Waterbewust bouwen

Voor de uitvoering van de meeste rioleringsprojecten of waterzuiveringsprojecten is er tijdelijke grondwaterverlaging of bemaling nodig om de werken in een droge ondergrond te kunnen uitvoeren. In tijden van waterschaarste, droogte en een fragiel grondwaterpeil is ongecontroleerd bemalen not done. In je masterproef onderzoek je hoe je tot een beter bemalingsconcept kan komen in de ontwerpfase van een project zodat het berekende debiet beter het werkelijk opgepompte debiet benadert.

Johan Thielemans

Johan Thielemans

Recruiter