Aquafin komt naar je klas: leer alles over waterzuivering!

Om veiligheidsredenen kunnen leerlingen een rioolwaterzuiveringsinstallatie bezoeken vanaf 14 jaar. Maar geen nood: we hebben een alternatief uitgewerkt waarbij Aquafin naar jou toekomt in plaats van andersom. Onze gids geeft in je klas een interactieve presentatie op maat. Wie is Aquafin? Wat doen wij? Waarom is water zo belangrijk? Hoe kunnen we hier duurzaam mee omgaan? En hoe wordt ons vuil water eigenlijk gezuiverd? Het komt allemaal aan bod! Voor elke graad van het lager onderwijs werd een aangepaste presentatie voorzien. De presentatie voor de derde graad lager onderwijs kan eventueel ook gebruikt worden voor de eerste graad secundair onderwijs. Via het formulier onderaan kan je een aanvraag indienen. Er zijn geen kosten verbonden aan een schoolbezoek door Aquafin.

Aquafin op bezoek in je klas

Enkele zaken om rekening mee te houden VOOR een bezoek kan worden ingepland:

  • Als school dien je de nodige technische middelen te voorzien: een (voldoende groot) scherm en een geluidsinstallatie. Liefst ook de mogelijkheid tot een internetverbinding, al is dat niet verplicht. Onze gids zal de presentatie (powerpoint) meebrengen op een USB-stick. In de presentatie zitten verschillende filmpjes, vandaar het belang om geluid te kunnen afspelen. Zorg er zeker voor dat een powerpointpresentatie kan afgespeeld worden.
  • Om het interactief te kunnen houden, vragen we dat de klasgroep niet té groot is. Een groep van een 25-tal leerlingen is ideaal.
  • We werken met externe gidsen om deze presentaties te kunnen geven. Helaas betekent dit dat we niet op élke locatie in Vlaanderen een gids in de omgeving hebben. Mocht blijken dat er geen bezoek van een Aquafingids mogelijk is, dan verwijzen we naar onze alternatieve leerpakketten (video’s – podcast – interactief lespakket – posters - …)
  • Hou er rekening mee dat een bezoek in totaal een tweetal lesuren in beslag neemt.

Informatie over de groep

De leerlingen zitten in de:

Gegevens aanvrager

Correspondentieadres
Uw persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval een presentatie op jouw school). Dit alles met als rechtsgrond de toestemming die je daarvoor gegeven hebt. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. de organisatie of evaluatie van de rondleiding) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.