I-QUA

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt gezocht naar innovatieve en duurzame afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De nadruk ligt op experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren op verschillende type locaties. I-QUA is een Europees project onder Interreg. "I" staat voor innovatie, intelligentie en interactie en "QUA" voor kwalitatieve oplossingen ten behoeve van afvalwatervoorzieningen.

Terugwinning van grondstoffen (nutriënten) en energie

Onderzoek naar afvalwatervoorzieningen

Gedurende drie jaar ontwikkelen en testen zes Vlaamse en twee Nederlandse partners, waaronder Aquafin, gezamenlijk innovatieve oplossingen voor afvalwatervoorzieningen. Dit gebeurt op vier testlocaties (twee in Vlaanderen en twee in Nederland) en op één mobiele waterzuiveringunit (met planten), die naar verschillende evenementen zal trekken om het afvalwater te behandelen. Het gaat over lozingen in het buitengebied met specifiek afvalwater, waarvoor er geen standaard (commerciële) oplossing beschikbaar is.

Door nieuwe vormen van economische activiteiten in het buitengebied, neemt de druk op de bestaande afvalwatervoorzieningen toe. Voor dergelijke verspreide lozingen zijn de bestaande concepten niet geschikt of erg duur (debiet, specifieke samenstelling/ vracht, typegebruik).

Bij de ontwikkeling van de innovaties is er steeds een sterke focus op het lokaal inzetten van gezuiverd afvalwater en de terugwinning van grondstoffen (nutriënten) en energie. Ervaring wordt opgedaan op afvalwater van een geitenboerderij, horeca, een carwash en een lokale voetbalvereniging.

Website I-QUA

Interreg logo