Duurzaam ondernemen

De kwaliteit van het oppervlaktewater, veranderende weerpatronen, de schaarste van grondstoffen en de betrouwbaarheid van de rioleringsinfrastructuur: in al deze belangrijke uitdagingen in de watersector neemt Aquafin rollen op die ons weerbaar maken én waarmee we tegelijkertijd meerwaarde bieden voor de samenleving. Duurzaam ondernemen is daardoor geïntegreerd in de bedrijfsstrategie en staat bijgevolg hoog op de agenda van het management.

MVO-beleid

Onze kernactiviteiten hebben ontegensprekelijk een positieve impact. Maar ook de manier waarop we ze uitvoeren, moet zo duurzaam mogelijk zijn. Daarom zetten we een beleid uit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat steunt op onderstaande drie pijlers. Elke pijler bevat een aantal thema's waarvoor we acties definiëren.

charter

Laureaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen

In 2019 tekende Aquafin in op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende drie jaar dienen we hiervoor een actieplan in waarvan de uitvoering wordt geëvalueerd door een team van onafhankelijke deskundigen. Voor elk van de 5 P's (people, plant, prosperity, peace en partnership) moet er telkens minstens één actie gedefinieerd worden. Over de drie actiejaren heen, moet elk van de 17 SDG's minstens één keer vertegenwoordigd zijn.

De eerste twee actiejaren van ons charter sloten we alvast positief af!

Bijdrage aan VN-doelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG's) die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden, vormen in tegenstelling tot hun voorgangers (de milleniumdoelstellingen) een wereldwijde agenda. Dat betekent dat ze niet alleen focussen op landen in ontwikkeling maar actie vragen van àlle landen om armoede de wereld uit te helpen en de planeet terug op goede koers te krijgen. Bovendien kunnen nu ook bedrijven hun steentje bijdragen. Aquafin levert zichtbaar bijdrage aan bijvoorbeeld SDG's 6 (schoon water en sanitair), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en 14 (leven in het water). Maar wist je dat we bijvoorbeeld met ons biodiversiteitsplan ook werken aan SDG 15 (leven op het land)? Of dat we door zelf energie te produceren inspelen op SDG 7 (betaalbare en duurzame energie) en met onze eigen Aquafin Academy bijdragen aan SDG 4 (kwaliteitsonderwijs)? Natuurlijk zijn niet alle 17 SDG's even zichtbaar in ons MVO-beleid maar ze zijn wel terug te vinden in heel wat achterliggende initiatieven.

 

adw

Anja De Wit

MVO-coördinator