Innovatie

Waterzuivering blijft dan wel onze belangrijkste activiteit, via innovatie creëren we ook aangepaste en duurzame diensten om in te spelen op nieuwe uitdagingen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door de levering van groene energie, in de vorm van warmte (riothermie) en aardgas (biomethaanproductie). Of door ontwikkeling van diverse slimme sturingen om overstortwerking te vermijden of om regenwater te hergebruiken.

Gezuiverd afvalwater als bron voor water, energie en grondstoffen

Dankzij onderzoek wordt de recuperatie van water, energie en grondstoffen steeds beter haalbaar en rendabel waardoor afvalwater een belangrijke schakel wordt in de circulaire economie.

Riothermie project met Aquafin

Duurzaam en rendabel verwarmen met riothermie

Thermische energierecuperatie is een optie voor projecten met een warmtevraag tussen 50 kWh en 30 MWh. Raadpleeg de potentieelkaart.
Lees meer
stikstof

WalNUT: recuperatie van nutriënten uit afvalwaters

Binnen dit grote EU-project rond nutriëntenrecuperatie onderzoekt Aquafin hoe stikstof via adsorptie kan onttrokken worden aan huishoudelijk afvalwater.
Lees meer

Kan subirrigatie met gezuiverd afvalwater de oogst redden?

Het Europees gesponsorde project Subirri onderzocht of omgekeerde drainage met gezuiverd afvalwater een goede manier is om landbouwgewassen ook tijdens lange droge periodes van vocht te blijven voorzien.

Digitalisering van de waterketen

Met financiële steun vanuit Europa en het Vlaamse Relanceplan zijn we gestart met de omvorming van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur tot een ‘slim net’. Dat betekent dat we de aansturing van onze infrastructuur nog efficiënter maken door algoritmes in de cloud die de klassieke velddata combineren met data als neerslagvoorspellingen, energieprijzen, … Zo kunnen we onze installaties nog beter inzetten om een antwoord te bieden op huidige en toekomstige uitdagingen.

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit en -kwantiteit zijn de barometers voor robuuste en gezonde watersystemen. Er zijn heel wat factoren die hier een invloed op hebben. We onderzoeken hoe we vanuit ons vakgebied meerwaarde kunnen bieden.

Staalname

Micropolluenten verwijderen met ozon en actief kool

Op onze RWZI Aartselaar werd een opstelling op volle schaal gebouwd waarmee we organische micropolluenten verwijderen na het klassieke zuiveringsproces.
Lees meer
waterstaal

PFAS opsporen en verwijderen in de waterzuivering

Welke soorten PFAS komen voor in rioolwater en welk gedrag vertonen ze in de verschillende zuiveringsstappen?
Lees meer
schelpen

Schelpen zuiveren regenwater

In het Oost-Vlaamse Wetteren installeerde Aquafin een pilootproject met een innovatieve techniek voor zuivering en hergebruik van regenwater. Met Urban Rainshell zijn het gewassen zeeschelpen en mineralen die het zuiveringswerk doen.
Lees meer

Meer info over onze innovatieprojecten?

Maarten Raemdonck

Maarten Raemdonck

Manager Innovatie

Aquafin als onderzoekerspartner?

Schaalgrootte, een eigen expertenteam en een uitgebreide infrastructuur met onderzoeksfaciliteiten maken van Aquafin de onderzoekspartner die je zoekt!

Duurzaamheid

Onze kernactiviteiten hebben als ultieme doel het creëren van positieve impact op het milieu en de maatschappij. Maar ook de manier waarop we dat doel bereiken, moet zo duurzaam mogelijk zijn.