Aquafin als onderzoekspartner

Wat maakt Aquafin zo interessant als partner voor onderzoek?

  • Schaalgrootte: Aquafin zuivert het huishoudelijk afvalwater voor heel Vlaanderen. En dat is een grote meerwaarde want in andere landen en ook Wallonië is dit vaak meer versnipperd. Onze infrastructuur laat het toe om nieuwe technieken in reële omstandigheden te testen en ze zo klaar te maken voor latere opschaling.
  • Ons expertenteam: Aquafins R&D afdeling bestaat uit een 25-tal studieverantwoordelijken die dagelijks werken aan onderzoeksprojecten. Vaak gebeurt dit in samenwerking met nationale en internationale onderzoekspartners en wordt ook de eindklant nauw betrokken.
  • Onze onderzoeksfaciliteiten: Op de waterzuiveringsinstallatie in Aartselaar heeft Aquafin een onderzoekshal voor pilootonderzoek en het testen van nieuwe technieken en technologieën. Vier technische experten bouwen en exploiteren hier de verschillende pilootopstellingen. Toepassingen op volle schaal testen we op onze meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Vlaanderen. Een bijkomend voordeel is dat ze variëren in capaciteit en dat we verschillende zuiveringstechnologieën gebruiken.
Labo

Contact

Een greep uit onze onderzoeksprojecten

Innovatie

Met het onderzoek binnen onze R&D-afdeling breidt Aquafin niet alleen zijn kennis uit rond alle aspecten van de watercyclus. Via innovatie met nieuwe of aangepaste diensten bereiden we Vlaanderen ook voor op snel veranderende ecosystemen en wijzigingen in het wetgevend kader.

Duurzaamheid

Onze kernactiviteiten hebben als ultieme doel het creëren van positieve impact op het milieu en de maatschappij. Maar ook de manier waarop we dat doel bereiken, moet zo duurzaam mogelijk zijn.

“We hebben veel kennis in huis over de hele watercyclus én een uitgebreide infrastructuur die kan gebruikt worden voor testen op piloot- of volle schaal”

Birgit De Bock- manager R&D
onderzoekshal